Raport de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale

21 Mai 2012
image

Rezultatul general al studiului va consta în întărirea capacităţii raioanelor, oraşelor şi satelor ţintă de a planifica, bugeta şi implementa, monitoriza şi evalua dezvoltarea locală, precum şi de a gestiona mai eficace şi eficient serviciile publice prestate în beneficiul comunităţii printr+o abordare bazată pe respectarea drepturilor omului şi egalitatea de gen. De asemenea, prin extrapolările posibile se vor asigura generalizările necesare dezvoltării la nivel naţional a sistemului capacităţilor APL.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD