• 6 iun. 2011

  Prezentul Raport include o descriere a stării sănătăţii populaţiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor statistici şi a rezultatelor studiilor oficiale desfăşurate pînă în prezent în domeniul sănătăţii publice. Studiul a fost realizat în baza obiectivelor Politicii Naţionale de Sănătate a Republicii Moldova (2007-2021), cu analiza indicatorilor de monitorizare şi evaluare menţionaţi în acest document.

 • 4 iun. 2011

  Raportul, elaborat în beneficiul Ministerului Economiei, include analiza impactului investiţiilor străine directe (ISD) asupra economiei moldoveneşti. În special, a fost investigată măsură in care ISD au contribuit la creşterea economică, la creşterea exporturilor şi angajarea forţei de muncă, performanţa companiilor cu ISD în comparţie cu activitatea companiilor cu capital local, efectele pozitive sau negative ale ISD asupra producătorilor locali. Lucrarea include şi o serie de recomandări de politici pentru a maximiza efectele pozitive ale investiţiilor străine directe pentru economia moldovenească.

 • 4 iun. 2011

  Raportul analitic “Studiul situaţional al forţei de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen” a fost elaborat de Institutul de Dezvoltare Urbană pentru Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi include evaluarea situaţiei (principalele caracteristici şi tendinţe) pe piaţa muncii în mediul rural în toată complexitatea sa prin prisma (diferenţelor) de gen. Majoritatea datelor utilizate pentru acest studiu au fost oferite de Biroul Naţional de Statistică, ANOFM şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Studiul a fost realizat cu suportul UNIFEM şi PNUD, cu susţinerea financiară a Agenţiei Internaţionale Suedeze de Cooperare în Dezvoltare (SIDA).

 • 21 mai 2010

  Raportul include analiza impactului preţurilor de consum asupra consumului diferitor grupuri ale populaţiei, inclusiv a grupurilor social-vulnerabile, prin utilizarea datelor statisticii oficiale, şi anume a Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice şi a statisticii preţurilor de consum.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD