Ghidul autorităților publice locale. Managementul resurselor umane

01 Ian 2016
image

Sumar

Acest ghid este adresat autorităților administrației publice locale din Moldova și are menirea să le îndrume să gestioneze cât mai eficient resursele umane din autoritatea publică. Astfel, primarii și specialiștii responsabili de managementul resurselor umane se vor familiariza cu particularitățile specifice managementului resurselor umane în APL, rolurile și responsabilitățile lor în acest domeniu, dar și cum să planifice eficient resursele umane, să motiveze personalul și să încurajeze dezvoltarea profesională a lucrătorilor autorităților publice locale etc. Ghidul, de asemenea, explică aplicarea procedurilor și regulamentelor principale ce țin de elaborarea fișelor de post, recrutarea personalului, integrarea noilor angajați, evaluarea performanței,  precum și principiile de egalitate și nediscriminare la locul de muncă.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu asistenţa Axa Management Consulting.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD