Ghidul autorităților publice locale. Managementul proprietății publice

01 Ian 2016
image

Sumar

Acest ghid este destinat autorităților administrației publice locale, cu precădere personalului implicat în activitățile de administrare a patrimoniului public local. Ghidul se referă la esența și conținutul economic și juridic al noțiunii de proprietate publică, cadrul juridic privind administrarea proprietății publice, modalitățile juridice de dobândire și exercitare a dreptului de proprietate publică etc. Publicaţia îndrumă specialiștii din cadrul autorităților publice locale în utilizarea procedurilor și instrumentelor legale pentru valorificarea bunurilor de proprietate publică în cel mai eficient mod.

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu asistenţa Institutului de Dezvoltare Urbană.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD