Ghidul autorităților publice locale. Managementul finanţelor publice locale

23 Mai 2016
image

Ghidul “Managementul finanţelor publice locale” este adresat autorităților publice locale din Republica Moldova şi le îndrumă în gestionarea eficientă a banului public. În ghid sunt descrise noţiunile fundamentale ale managementului finanţelor publice locale, cadrul legal şi de reglementare a finanţelor publice locale, cadrul bugetar pe termen mediu şi procesul bugetar, managementul veniturilor şi cheltuielilor. Aspectele principale cu privire la bugetarea pe bază de performanţă, bugetarea investiţiilor capitale, contabilitatea şi raportarea financiară, dar şi auditul intern şi conflictul de interese în gestionarea finanţelor publice sunt, de asemenea, cuprinse în acest ghid.

 

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

 

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu suportul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul”.

 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD