Ghidul autorităților publice locale. Elaborarea proiectelor

23 Mai 2016
image

Ghidul “Elaborarea proiectelor” este adresat autorităților publice locale şi are menirea să le sprijine la fiecare etapă de elaborare şi implementare a unui proiect. Deşi regulile şi cerinţele de elaborare a proiectelor pot varia, în acest ghid autorităţile publice locale vor putea face cunoştinţă cu principalele elemente ale unui proiect, proceduri şi mecanisme general aplicabile la pregătirea şi implementarea unui proiect. Astfel, ghidul îndrumă, pas cu pas, autorităţile publice locale în identificarea şi descrierea problemei, determinarea grupurilor ţintă, formularea obiectivelor proiectului, elaborarea matricei cadrului logic, stabilirea indicatorilor de monitorizare şi evaluare, elaborarea planului de acţiuni şi a bugetului proiectului; dar şi la dezvoltarea parteneriatelor necesare pentru implementarea cu succes a unui proiect.

 

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

 

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu suportul Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul”.

 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD