Ghidul autorităților publice locale. Achiziţiile publice

23 Mai 2016
image

Ghidul “Achizițiile publice” este destinat în mod prioritar reprezentanților autorităților publice locale responsabili de planificarea, desfășurarea și monitorizarea realizării achizițiilor publice la nivel local. Lucrarea dată a fost elaborată în baza legislației Republicii Moldova în vigoare la data de 31 decembrie 2015. În acest ghid sunt descrise noţiunile fundamentale și sistemul național de achiziții publice, rolurile diferitor instituții antrenate în acest proces precum și modalităţile de desfășurare a diferitelor proceduri de achiziții publice. Prevederile contractuale ale achizițiilor publice, diverse aspecte financiare, riscurile și etica profesională a procedurilor de achiziții publice sunt de asemenea descrise în această lucrare.

 

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

Publicaţia a fost elaborată în cadrul proiectului „Asistenţă şi instruire pentru consolidarea capacităţilor APL” cu suportul Institutului de Dezvoltare Urbană.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD