• 1 ian. 2016

    Acest ghid este destinat autorităților administrației publice locale, cu precădere personalului implicat în activitățile de administrare a patrimoniului public local. Ghidul se referă la esența și conținutul economic și juridic al noțiunii de proprietate publică, cadrul juridic privind administrarea proprietății publice, modalitățile juridice de dobândire și exercitare a dreptului de proprietate publică etc. Publicaţia îndrumă specialiștii din cadrul autorităților publice locale în utilizarea procedurilor și instrumentelor legale pentru valorificarea bunurilor de proprietate publică în cel mai eficient mod.

  • 1 ian. 2016

    Ghidul de Cooperare Intercomunitară este o versiune adaptată în limba română și ajustată la condițiile Republicii Moldova a Manualului de Cooperare Intercomunitară, elaborat în 2009 de către Consiliul Europei (CoE), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Inițiativa de Guvernare Locală a Institutului Societății Deschise (OSI/LGI).

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD