• 23 mai 2016

  Ghidul “Managementul finanţelor publice locale” este adresat autorităților publice locale din Republica Moldova şi le îndrumă în gestionarea eficientă a banului public. În ghid sunt descrise noţiunile fundamentale ale managementului finanţelor publice locale, cadrul legal şi de reglementare a finanţelor publice locale, cadrul bugetar pe termen mediu şi procesul bugetar, managementul veniturilor şi cheltuielilor.

 • 23 mai 2016

  Ghidul “Impozitele si taxele locale” are drept scop consolidarea capacităților autorităților publice locale de administrare a taxelor şi impozitelor locale. Ghidul introduce reprezentanţii autorităților publice locale responsabili de acest domeniu în noţiunile de bază, cadrul legal şi de reglementare a diverselor taxe şi impozite, metodologiile de calcul şi modalităţile de administrare a principalelor taxe şi impozite locale.

 • 23 mai 2016

  Ghidul “Impozitele si taxele locale” are drept scop consolidarea capacităților autorităților publice locale de administrare a taxelor şi impozitelor locale. Ghidul introduce reprezentanţii autorităților publice locale responsabili de acest domeniu în noţiunile de bază, cadrul legal şi de reglementare a diverselor taxe şi impozite, metodologiile de calcul şi modalităţile de administrare a principalelor taxe şi impozite locale.

 • 23 mai 2016

  Ghidul “Achizițiile publice” este destinat în mod prioritar reprezentanților autorităților publice locale responsabili de planificarea, desfășurarea și monitorizarea realizării achizițiilor publice la nivel local. Lucrarea dată a fost elaborată în baza legislației Republicii Moldova în vigoare la data de 31 decembrie 2015.

 • 1 ian. 2016

  Acest ghid este adresat autorităților administrației publice locale din Moldova și are menirea să le îndrume să gestioneze cât mai eficient resursele umane din autoritatea publică. Astfel, primarii și specialiștii responsabili de managementul resurselor umane se vor familiariza cu particularitățile specifice managementului resurselor umane în APL, rolurile și responsabilitățile lor în acest domeniu, dar și cum să planifice eficient resursele umane, să motiveze personalul și să încurajeze dezvoltarea profesională a lucrătorilor autorităților publice locale etc. Ghidul, de asemenea, explică aplicarea procedurilor și regulamentelor principale ce țin de elaborarea fișelor de post, recrutarea personalului, integrarea noilor angajați, evaluarea performanței, precum și principiile de egalitate și nediscriminare la locul de muncă.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD