DESCENTRALIZAREA: CALEA SPRE MODERNIZARE A REPUBLICII MOLDOVA. Conferinţă internaţională

02 Iun 2016
image

Această broșură a fost elaborată în contextul lucrărilor conferinței internaționale ”Descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova” organizată de Guvernul Republicii Moldova și Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM) cu susținerea partenerilor de dezvoltare la Chișinău pe 17-18 decembrie 2015. Broșura conține articole ale oficialilor de rang înalt, experților locali și internaționali la subiectele discutate în cadrul conferinței, și anume succesele și restanțele privind implementarea reformei de descentralizare în Moldova și îmbunătățirea cadrului instituțional-juridic, descentralizarea financiară și  sectorială, dezvoltare locală și e-servicii. O serie de articole sunt dedicate cooperării inter-municipale și reformei teritorial-administrative. Publicația a apărut în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată cu susținerea financiară a Guvernelor Suediei și Danemarcei.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD