Dezvoltare umană

image

Raportul Național al Dezvoltării Umane 2010/2011

Raportul Național al Dezvoltării Umane 2010/2011 “Republica Moldova – de la excluziune socială la o dezvoltare umană incluzivă” abordează cauzele excluziunii sociale, identifică grupurile social excluse și vulnerabile și oferă recomandări privind eliminarea barierelor pentru incluziunea socială aMAI MULT

image

Raportul Național al Dezvoltării Umane 2012

Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012, intitulat „Aspiraţiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova”, analizează provocările şi realizările, întârzierile şi progresele Republicii Moldova din perspectiva dezvoltării umane şi formulează un set de recomandări ce ar putea reduceMAI MULT

Ce facem noi - Rapoartele Naționale ale Dezvoltării Umane

Raportul Național al Dezvoltării Umane este o publicație majoră și un mecanism important de consiliere în domeniul politicilor al PNUD în toată lumea. Aceste Rapoarte sunt elaborate și aparțin echipelor naționale, oferind o analiză oportună și bine documentată privind diverse aspecte ale dezvoltării, astfel generînd discuții publice pe subiecte prioritare ale țării.

MAI MULT