Dezvoltare umană

  • Raportul National de Dezvoltare Umana 201420.11.2014Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2014 aduce în prim-plan rolul sectorului privat în dezvoltarea umană a ţării şi constată că dezvoltarea umană în Moldova poate fi asigurată având un sector privat puternic, iar companiile, la rândul lor, pot prospera doar într-o societate care se bucură de bunăstare.

  • Raportul Național al Dezvoltării Umane 2012Raportul Național al Dezvoltării Umane 201207.12.2012Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012, intitulat „Aspiraţiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova”, analizează provocările şi realizările, întârzierile şi progresele Republicii Moldova din perspectiva dezvoltării umane şi formulează un set de recomandări ce ar putea reduce costurile și maximiza beneficiile integrării europene pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

  • Raportul Național al Dezvoltării Umane 2010/2011Raportul Național al Dezvoltării Umane 2010/201128.04.2011Raportul Național al Dezvoltării Umane 2010/2011 “Republica Moldova – de la excluziune socială la o dezvoltare umană incluzivă” abordează cauzele excluziunii sociale, identifică grupurile social excluse și vulnerabile și oferă recomandări privind eliminarea barierelor pentru incluziunea socială a tuturor oamenilor.

  • Raportul Național al Dezvoltării Umane 2009/2010Raportul Național al Dezvoltării Umane 2009/201008.12.2009Raportul Național al Dezvoltării Umane 2009/2010 „Schimbările Climatice în Republica Moldova: Impactul socio-economic şi opţiunile de politici pentru adaptare”, marchează cea de-a 15ea aniversare a Rapoartelor Naționale ale Dezvoltării Umane în Moldova și oferă o analiză profundă și cuprinzătoare a impactului puternic al variabilității și schimbărilor cimatice, condițiilor meteo extreme asupra domeniilor vitale pentru dezvoltarea umană în Moldova: resursele acvatice, ecosisteme, agricultură și energie, infrastructura transportului și sănătatea.

  • Raportul Național al Dezvoltării Umane 2006Raportul Național al Dezvoltării Umane 200609.11.2006Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006 „Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane” analizează diverse aspecte ale dezvoltării economice în Republica Moldova și indentifică conexiunea acesteia cu dezvoltarea umană. Mai mult decît atît, Raportul explică rolul bunei guvernări în consolidarea creșterii economice și dezvoltării umane și identifică legătura dintre dezvoltarea umană și competitivitatea internațională a țării.

Ce facem noi - Rapoartele Naționale de Dezvoltare Umană

Raportul Național al Dezvoltării Umane este o publicație majoră și un mecanism important de consiliere în domeniul politicilor al PNUD în toată lumea. Aceste Rapoarte sunt elaborate și aparțin echipelor naționale, oferind o analiză oportună și bine documentată privind diverse aspecte ale dezvoltării, astfel generînd discuții publice pe subiecte prioritare ale țării.

MAI MULT