Dezvoltare umană

  • Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 201420 nov. 2014Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2014Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2014 aduce în prim-plan rolul sectorului privat în dezvoltarea umană a ţării şi constată că dezvoltarea umană în Moldova poate fi asigurată având un sector privat puternic, iar companiile, la rândul lor, pot prospera doar într-o societate care se bucură de bunăstare.

  • Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 20127 dec. 2012Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2012Raportul Naţional al Dezvoltării Umane 2012 „Aspiraţiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova” analizează provocările şi realizările, întârzierile şi progresele Republicii Moldova din perspectiva dezvoltării umane şi formulează un set de recomandări ce ar putea reduce costurile și maximiza beneficiile integrării europene pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

  • Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2010/201128 apr. 2011Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2010/2011Raportul Național de Dezvoltare Umană 2010/2011 "Republica Moldova - de la Excluziunea Socială spre incluzivă Dezvoltare Umană" abordează rădăcinile excluziunii sociale, identifică grupurile social-vulnerabile excluse și oferă recomandări specifice cu privire la modul de a elimina barierele în calea incluziunii sociale pentru toți.

  • Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010  8 dec. 2009Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2009/2010Raportul 2009/2010 Național de Dezvoltare Umană "Schimbările Climatice în Republica Moldova: Impactul socio-economic și opțiunile de politici pentru adaptare", care marchează aniversarea a 15 ani de RNDU din Moldova, oferă o analiză cuprinzătoare și aprofundată a influenței puternice a variabilității climei și schimbărilor climatice și fenomenelor meteorologice extreme asupra zonelor vitale pentru dezvoltarea umană în Moldova: resursele de apă, ecosistemele, agricultura și energia, infrastructura de transport și de sănătate.

  • Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 20069 nov. 2006Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006 „Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane” analizează diverse aspecte ale dezvoltării economice în Republica Moldova și indentifică conexiunea acesteia cu dezvoltarea umană. Mai mult decît atît, Raportul explică rolul bunei guvernări în consolidarea creșterii economice și dezvoltării umane și identifică legătura dintre dezvoltarea umană și competitivitatea internațională a țării.

Ce facem noi - Rapoartele Naționale de Dezvoltare Umană

Raportul Național de Dezvoltare Umană este o publicație majoră și un mecanism important de consiliere în domeniul politicilor al PNUD în toată lumea. Aceste Rapoarte sunt elaborate și aparțin echipelor naționale, oferind o analiză oportună și bine documentată privind diverse aspecte ale dezvoltării, astfel generînd discuții publice pe subiecte prioritare ale țării.

MAI MULT