Mediu & Energie

  • Ghiduri privind includerea dimensiunii de gen în schimbările climatice28 ian. 2016Ghiduri privind includerea dimensiunii de gen în schimbările climaticeGhidurile vor contribui la o înţelegere mai bună a impactului anticipat al schimbărilor climatice din perspectiva de gen şi a factorilor favorizanţi care condiţionează deciziile şi comportamentele femeilor şi bărbaţilor în diverse situaţii.

  • Agricultura conservativă. Măsuri de adaptare la schimbările climate în agricultură28 ian. 2016Agricultura conservativă. Măsuri de adaptare la schimbările climate în agriculturăAgricultura conservativă este un mod de agricultură care conservă, îmbunătăţeşte şi utilizează mai eficient resursele naturale printr-un management integrat al resurselor disponibile, combinate cu stimuli externi.

  • Egalitatea de gen şi schimbările climatice25 ian. 2016Egalitatea de gen şi schimbările climaticeAceste ghiduri au fost elaborate în cadrul proiectului „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”, finanţat de Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului Apelor al Austriei și implementat de Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu suportul și ghidarea din partea PNUD Moldova.

  • Energie Verde Pentru Toţi22 ian. 2016Energie Verde Pentru ToţiRepublicarea broșurii "Energie verde pentru toţi" în cadrul proiectului "Promovarea demonstrării, dezvoltării și transferului de tehnologii cu emisii reduse de carbon prin implementarea sistemului de iluminat public autonom cu panouri fotovoltaice si plafoane LED", livrate de către Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu.

  • Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice22 ian. 2016Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvaticeBroşura “Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice” realizată de către AO Centrul Naţional de Mediu cu suportul Programului de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu, implementat de PNUD Moldova, prezintă macronevertebratele acvatice în calitate de indicatori ai calității apei rîurilor din Moldova, incluzând diferite grupe de macronevertebrate: insecte, crustacee, moluște gasteropode și bivalve, oligochete (viermi de apă), lipitori, turbelariate. Monitorizarea acestor organisme asigură un tablou clar al calității apei pe parcursul ultimelor câteva luni și totodată poate indica dacă râul vizat asigură un habitat viabil și condiții adecvate de trai în cea mai mare măsură posibilă.

Ce facem noi - Mediu și Energie
thumbnail

Degradarea ecologică, poluarea și utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale se numără printre prioritățile principale ale agendei de dezvoltare ale Moldovei. Costurile economice, sociale și de sănătate ale degradării mediului ambiant și a infrastructurii deteriorate sunt mari, iar creșterea economică va continua să sporească presiunile asupra mediului și resurselor naturale.

MAI MULT