Notă analitică în baza statisticilor oficiale: Sistemele de aprovizionare cu apă și canalizare în profil teritorial

15 Apr 2015
image

Sumar

Resursele de apă disponibile constituie un element cheie pentru dezvoltarea economică. Contribuția serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare la dezvoltare este cu mult mai vastă decât impactul acestora asupra bunăstării gospodăriilor casnice. În condițiile în care agricultura continuă să contribuie considerabil la formarea PIB al țării (12,34% în anul 2013), fiind totodată domeniul economic cu dependență enormă de disponibilitatea resurselor de apă, disparitățile regionale în accesul la apă iminent determină diferenţe și în domeniul dezvoltării activității agricole.

 

În Republica Moldova se înregistrează o concentrare neuniformă a potențialului economic la nivel teritorial, fapt ce determină și diferențe majore în nivelul de trai între urbe şi localităţile rurale din cadrul regiunilor.

 

Această notă urmărește sporirea nivelului de înţelegere și utilizare a datelor statistice dezagregate la nivel de regiuni de dezvoltare, regiuni statistice și raioane. În analiză se operează cu statisticile oferite de mai multe instituții de stat, precum Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, ÎS Registru, ÎS Apele Moldovei și altele.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD