Notă analitică în baza statisticilor oficiale: Activitatea de Antreprenoriat în profil teritorial

15 Apr 2015
image

Sumar

Între regiunile de dezvoltare sunt înregistrate anumite diferențe cu referire la dezvoltarea antreprenoriatului, atât în aspect cantitativ, cât și calitativ, capitala fiind mai avantajată în acest sens. Numărul întreprinderilor din Registrul de stat constituie 163.974 persoane juridice și întreprinzători individuali. Dintre acestea, peste jumătate sunt înregistrate în mun. Chișinău.

 

În Republica Moldova se înregistrează o concentrare neuniformă a potențialului economic la nivel teritorial, fapt ce determină și diferențe majore în nivelul de trai între urbe şi localităţile rurale din cadrul regiunilor.

 

Această notă urmărește sporirea nivelului de înţelegere și utilizare a datelor statistice dezagregate la nivel de regiuni de dezvoltare, regiuni statistice și raioane. În analiză se operează cu statisticile oferite de mai multe instituții de stat, precum Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, ÎS Registru, ÎS Apele Moldovei și altele.

 

This analytical note aims to increase the understanding and use of statistical data disaggregated at the level of regions, statistical regions and districts. The analysis is operating with statistics provided by several state institutions such as the National Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Ministry of Economy, Ministry of Transport and Roads Infrastructure, Centre for state information resources, Agency “Apele Moldovei” and other institutions.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD