Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova

20 Mai 2007
image

Studiul a fost elaborat, la solicitarea Programului Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare, şi îşi propune drept scop de a contribui la perfecţionarea cadrului legal al Republicii Moldova şi la asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea eficientă a organizaţiilor necomerciale din ţară.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD