Statistica teritorială 2013

04 Iun 2014
image

„Statistica teritorială”, ediția 2013, care cuprinde informaţie vizînd situaţia social-economică şi demografică în profil teritorial (regiuni de dezvoltare/municipii, raioane şi zone statistice) în perioada anilor 2008-2012.

Culegerea prezintă date statistice dși interpretarea acestora pe următoarele domenii de activitate: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, locuințe, educație, ocrotirea sănătății, protecția socială a populației, cultură, turism, infracțiuni, industrie, agricultură, investiții în active materiale pe termen lung și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, antreprenoriat.

Este de menţionat, că publicaţia de faţă conţine o prezentare nouă a indicatorilor principali în profil teritorial din diverse domenii sub formă de hărţi, 43 la număr, pentru a facilita utilizarea datelor statistice şi a le prezenta într-o formă mai accesibilă şi atractivă tuturor categoriilor de utilizatori.

Publicaţia a fost elaborată cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Guvernului României şi editată în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD