Romii în Republica Moldova în localitățile locuite preponderent de romi

24 Oct 2013
image

Sumar

Elaborat în comun de PNUD, UN Women, UNICEF cu sprijinul Guvernului Suediei, Raportul “Romii din Republica Moldova în comunităţile locuite preponderent de romi”, include o analiză a situaţiei romilor din ţară în domeniile educaţie, sănătate, ocupare pe piaţa muncii, migraţie, condiţii de trai, norme şi stil de viaţă. Datele Raportului vor fi utilizate la elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor, care au drept scop îmbunătățirea situației romilor, integrarea și incluziunea acestui grup etnic și eliminarea practicilor discriminatorii existente, precum și la rapoartele care urmează a fi prezentate de Guvernul Moldovei privind realizarea angajamentelor în domeniul drepturilor omului.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD