Raport de evaluare a implementării Legii, Strategiei și Planului de acțiuni cu privire la protecția datelor cu caracter personal

09 Sep 2016
image

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a intervenit cu un demers către PNUD Moldova, prin care a solicitat realizarea unui raport cu privire la evaluarea gradului de implementare a Legii nr.133 din 08.07.2011, a Strategiei naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013–2018 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, aprobat prin Legea nr.229 din 10.10.2013.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD