Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din sistemul penitenciar

20 Mai 2008
image

Ghidul formatorului “Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din sistemul penitenciar” a fost elaborat în cadrul proiectului PNUD Moldova “Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) 2004-2008” la solicitarea colaboratorilor din sistemul penitenciar în rezultatul instruirilor organizate de către proiect pe parcursul acestor ani şi drept urmare a recomandărilor audierilor publice din aprilie 2006, organizate de către Comisia pentru drepturile omului din cadrul Parlamentului Republicii Moldova privind realizarea capitolului 14 „În domeniul asigurării drepturilor deţinuţilor” din PNADO.

 

În cadrul audierilor, Proiectului PNUD „Susţinere în implementarea PNADO” i-a fost recomandată acordarea suportului metodologic şi tehnic, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, avînd în vedere elaborarea şi realizarea unor Programe aplicative de instruire în domeniul drepturilor omului pentru
colaboratorii sistemului penitenciar; elaborarea şi publicarea unor Ghiduri metodice pentru formatori care să fi e utilizate de către colaboratorii responsabili de instruirea în domeniul drepturilor omului a personalului din acest sistem.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD