Ghidul practic pentru operatorii de interviu

12 Iun 2009
image

Scris într-un limbaj accesibil, Ghidul este alcătuit din patru părţi, în conformitate cu sarcinile care stau în faţa unui operator de interviu. Partea întâi se referă la noţiunea de operator de interviu, calităţile fizice, psihice şi trăsăturile de caracter de care trebuie să dispună un operator de interviu. Totodată sunt reflectate responsabilităţile operatorului de interviu în timpul efectuării celor două cercetări menţionate mai sus. Partea a doua include activităţile pe care trebuie să le întreprindă operatorul de interviu la etapa de pregătire de interviu. În partea a treia este descris faptul cum vor fi contactaţi respondenţii şi ce tactici pot fi aplicate de către operatorii de interviu pentru a preveni non răspunsurile. În partea a patra este explicat cum pot fi depăşite de către operatorul de interviu momentele dificile care pot apărea în timpul punerii întrebărilor.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD