Analiza funcțională și instituțională a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova. Concluzii și recomandări

06 Sep 2016
image

Domeniul de aplicare al analizei îl constituie funcțiile îndeplinite în prezent și efi ciența acestora, oferind o bază pentru identifi carea și justificarea modificărilor structurale necesare, a distribuției raționale și uniforme a funcțiilor în interiorul instituției, precum și pentru identifi carea unor noi funcții necesare, renunțarea la funcțiile excesive și neadecvate și eliminarea dublării de funcții.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD