Evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări în Administrația Publică a Municipiul Chișinău

06 Apr 2017
image

Scopul Studiului Evaluarea impactului (costurilor) corupției asupra bunei guvernări în Administrația Publică a Municipiul Chișinău este realizarea unei evaluări comprehensive a impactului (costului) corupției asupra bunei guvernări în municipiul Chișinău  și formularea unui set de recomandări pentru prevenirea corupției și diminuarea incidenței acesteia în Primăria Municipiului Chișinăului.

Prin prezenta cercetarea au fost obținute 3 rezultate majore:

  1. o evaluare comprehensivă a impactului (costului) corupției asupra bunei guvernări în Municipiul Chișinău;
  2. analiza eficienței implementării principiului de „Ghișeu Unic” în Primăria Municipiului Chișinău;
  3. elaborarea unui registru al riscurilor de corupție identificate în cadrul proceselor de administrare și elaborarea unui set de recomandări pentru mitigarea acestor riscuri, pentru ca ulterior recomandările să poată fi integrate în Planul de Integritate al Primăriei Municipiului Chișinău.

Cercetarea a fost elaborată la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului ”Consolidarea funcției de prevenire și analiză a corupției a Centrului Național Anticorupție (CNA)”, implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD