Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova spre dezvoltarea unei instituţii mai sensibile la dimensiunea de gen

02 Feb 2016
image

Sumar

Auditul de gen în Parlamentul Republicii Moldova şi-a propus să supună unei analize riguroase situaţia actuală din cadrul acestuia în ceea ce priveşte aspectele operaţionale şi cultura lui instituţională prin prisma egalităţii de gen; să identifice lacunele şi provocările esenţiale; să ofere recomandările de rigoare, astfel încât Parlamentul Republicii Moldova să devină un organism mai sensibil la aspectele de gen.

Uniunea Interparlamentară (IPU) a formulat definiţia unui parlament mai sensibil la aspectele de gen în felul următor: organismul care răspunde necesităţilor şi intereselor atât a bărbaţilor, cât şi a femeilor în cadrul structurilor, proceselor, metodelor şi activităţilor sale2. În timp ce IPU a constatat faptul că femeile sunt, în majoritatea cazurilor, principalele promotoare ale progresului ce ţine de egalitatea de gen în parlamentele din lumea întreagă, de asemenea şi legislativele, în calitate de instituţii, au anumite responsabilități în asigurarea egalității de gen.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD