Notă analitică 7 - Importanţa muncii neremunerate în Moldova

09 Iun 2014
image

Sumar

Deși munca neremunerată, care este efectuată preponderent de femei, nu este reflectată în indicatorii macroeconomici, aceasta are o importanţă indispensabilă pentru dezvoltarea economică a ţării. Problema rezidă în faptul că majoritatea timpului de muncă al bărbaţilor este dedicat muncilor plătite care se reflectă și în statisticile oficiale. În același timp,majoritatea muncii femeilor nu este „contabilizată”deoarece aceasta ţine de activităţi casnice care nu sunt remunerate monetar, însă sunt importante pentru viaţa de zi cu zi a familiilor. Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, vom utiliza rezultatele Cercetării privind utilizarea timpului, realizată de Biroul Naţional de Statistică. În această notă analitică vom răspunde la următoarele întrebări:

  • Cât de importantă este munca neremunerată în Moldova în raport cu alte state?
  • Care sunt diferenţele dintre bărbaţi și femei la acest capitol?
  • Unde este mai mare ponderea muncii neremunerate: în orașe sau la sate?
  • Cine practică mai mult munca neremunerată:persoanele cu venituri mai înalte sau mai modeste?
  • Cu un nivel de studii mai avansat sau mai scăzut?

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD