Guvernare democratică

  • Percepția cetățenilor asupra corupţiei și a sectoarelor vulnerabile la venituri şi proprietăţi nejustificate, conflict de interese şi incompatibilităţi (Rezumat al studiului sociologic)Percepția cetățenilor asupra corupţiei și a sectoarelor vulnerabile la venituri şi proprietăţi nejustificate, conflict de interese şi incompatibilităţi (Rezumat al studiului sociologic)30 nov. 2015Acest rezumat reprezintă analiza rezultatelor sondajului, obţinute în baza studiului desfăşurat de către Serviciul Independent de Sociologie şi Informaţii „OPINIA” în perioada august septembrie 2015, în cadrul Proiectului PNUD „Consolidarea capacităţilor Comisiei Naţionale de Integritate a Republicii Moldova” cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe din România.

  • Ghiduri pentru organizarea forumurilor parlamentare regionale „Dialog cu cetățenii” Ghiduri pentru organizarea forumurilor parlamentare regionale „Dialog cu cetățenii”24 nov. 2015Scopul forumurilor este de a spori comunicarea dintre deputați și cetățeni, dar și de a contribui la creșterea nivelului de încredere a cetățenilor în politic, prin exprimarea certitudinii că necesitățile le vor fi auzite și luate în calcul. Nu în ultimul rând, forumurile respective vor spori capacitățile deputaților – femei și bărbați – în abordarea problemelor legate de egalitate de gen și drepturile omului. La finele fiecărui forum, va fi formulat un sumar al discuțiilor care va fi remis spre examinare deputaților.

  • Procesele Electorale IncluziveProcesele Electorale Incluzive25 aug. 2015Un ghid pentru organele de management electoral cu privire la promovarea egalităţii de gen şi participării femeilor

  • Raportul National de Dezvoltare Umana 201420 nov. 2014Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2014 aduce în prim-plan rolul sectorului privat în dezvoltarea umană a ţării şi constată că dezvoltarea umană în Moldova poate fi asigurată având un sector privat puternic, iar companiile, la rândul lor, pot prospera doar într-o societate care se bucură de bunăstare.

  • Ghidul de înțelegere și relatare a statisticilor26 dec. 2013Ghidul este o resursă pentru jurnalişti şi comunicatori – tineri sau cu experienţă, care conține recomandări, bune practici, observaţii, exemple şi experienţe inedite. Acesta conectează statistica, jurnalismul şi comunicarea, oferind instrumentele necesare pentru ca oamenii din cele trei domenii–statistică, jurnalism şi comunicare – să-şi facă munca mai bine în beneficiul publicului.

Ce facem noi - Guvernare democratică
thumbnail

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT