Guvernare democratică

  • Procesele Electorale IncluziveProcesele Electorale Incluzive25 aug. 2015Un ghid pentru organele de management electoral cu privire la promovarea egalităţii de gen şi participării femeilor

  • Raportul National de Dezvoltare Umana 201420 nov. 2014Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2014 aduce în prim-plan rolul sectorului privat în dezvoltarea umană a ţării şi constată că dezvoltarea umană în Moldova poate fi asigurată având un sector privat puternic, iar companiile, la rândul lor, pot prospera doar într-o societate care se bucură de bunăstare.

  • Ghidul de înțelegere și relatare a statisticilor 26 dec. 2013Ghidul este o resursă pentru jurnalişti şi comunicatori – tineri sau cu experienţă, care conține recomandări, bune practici, observaţii, exemple şi experienţe inedite. Acesta conectează statistica, jurnalismul şi comunicarea, oferind instrumentele necesare pentru ca oamenii din cele trei domenii–statistică, jurnalism şi comunicare – să-şi facă munca mai bine în beneficiul publicului.

  • Manual „Interpretarea datelor statistice în jurnalism”26 dec. 2013Manualul este destinat studenţilor de la Facultăţile de Jurnalism şi Comunicare, care prin activitatea lor profesională trebuie să ofere publicului informații complete şi echilibrate, folosind în mod corect datele statistice.

  • Manual „Statistica în comunicare”26 dec. 2013Manualul oferă o bază introductivă în domeniul statisticii, precum si tehnici şi metode de citire, dezagregare, interpretare, diseminare şi utilizare a datelor statistice.

Ce facem noi - Guvernare democratică
thumbnail

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT