Surse de energie regenerabilă

26 Nov 2015
image

Acest manual este parte a iniţiativei educaţionale desfăşurate în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă și este destinat instituțiilor de învăţământ preuniversitar în care se studiază disciplinele opţionale: Surse regenerabile de energie, Educaţia ecologică, Omul şi mediul ambiant, Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD