Particularităţile evaluării de mediu

14 Dec 2016
image

Broşura “Particularităţile evaluării de mediu” a fost elaborată şi publicată în cadrul proiectului “Aplicarea guvernării de mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare al impactului asupra mediului”, implementat de AO EcoContact în cadrul programului “Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale (ONG)”, finanţat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi livrat de Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu.

Lucrarea este realizată în baza Legii RM privind evaluarea impactului asupra mediului din 29 iunie 2014 şi a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia Espoo.

Scopul lucrării este de a identifica asemănările şi deosebirile, a elucida aspectele teoretico-practice privind procesele de evaluare de mediu şi a evita confuziile în interpretarea acestor două procese.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD