Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice

22 Ian 2016
image

Sumar

Broşura “Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice” realizată de către AO Centrul Naţional de Mediu cu suportul Programului de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu, implementat de PNUD Moldova, prezintă macronevertebratele acvatice în calitate de indicatori ai calității apei rîurilor din Moldova, incluzând diferite grupe de macronevertebrate: insecte, crustacee, moluște gasteropode și bivalve, oligochete (viermi de apă), lipitori, turbelariate. Monitorizarea acestor organisme asigură un tablou clar al calității apei pe parcursul ultimelor câteva luni și totodată poate indica dacă râul vizat asigură un habitat viabil și condiții adecvate de trai în cea mai mare măsură posibilă.

Prezentul ghid, atât de important și necesar pentru populația autohtonă, comunități locale, tineret, voluntari etc., ar putea, în mare măsură, să contribuie la schimbarea nivelului de cultură ecologică, mentalității populației, privind folosirea rațională a resurselor naturale, inclusiv a celor acvatice, ca mediu natural și sursă vitală pentru generațiile prezente și cele viitoare, aducând un prețios serviciu ideii de ocrotire a naturii în general.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD