Evaluarea impactului asupra mediului. Studiu de caz

14 Dec 2016
image

Ghidul “Evaluarea impactului asupra mediului. Studiu de caz” a fost elaborat şi publicat în cadrul proiectului “Aplicarea guvernării de mediu în Moldova prin implicarea publicului în procesul de evaluare al impactului asupra mediului”, implementat de AO EcoContact în cadrul programului “Consolidarea guvernării ecologice prin formarea capacităţilor organizaţiilor non-guvernamentale (ONG)”, finanţat de Uniunea Europeană, implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi livrat de Programul de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu.

Lucrarea abordează particularităţile procesului de evaluare al impactului asupra mediului în funcţie de domenii: infrastructură, agricultură, industrie energetică şi turism şi agrement.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD