Egalitatea de gen şi schimbările climatice

25 Ian 2016
image

Sumar

Aceste publicaţii au fost elaborate în cadrul proiectului „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”, finanţat de Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Managementului Apelor al Austriei și implementat de Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu suportul și ghidarea din partea PNUD Moldova.

Relaţiile actuale de gen între bărbaţi şi femei în reducerea riscului de dezastre sunt determinate  de rolurile şi responsabilităţile femeilor şi bărbaţilor acasă şi în societate. Aceste roluri înglobează diferite responsabilităţi, atitudini şi aşteptări sociale.

Deoarece schimbările climei  au un impact mai puternic asupra grupurilor marginalizate, femeile şi fetele sunt cel mai serios expuse riscului acestora, ele înregistrând rate mai mari de morbiditate, mortalitate şi impact economic / capacitate redusă de rezistenţă faţă de riscuri.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD