Habitatele speciilor rare de plante și de animale din Ștefan Vodă și Soroca

28 Sep 2017
image

"Monografia prezintă informații despre habitatele speciilor rare de plante și de animale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă, Republica Moldova, caracteristica generală a habitatelor, speciile de plante și de animale caracteristice și speciile cu statut de raritate. Lucrarea este destinată specialiștilor în domeniul protecției mediului, silviculturii, agriculturii și resurselor de apă, administratorilor de terenuri, organizațiilor nonguvernamentale de mediu, profesorilor și studenților."

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD