Raportul anual PNUD 2013
UNDP Annual Report 2013

Prezent în 177 de țări și teritorii, PNUD sprijină acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de trai, creare a oportunităților și abilitare a oamenilor să-și realizeze potențialul. Raportul anual pentru 2012-2013 ilustrează rezultatele programelor noastre de reducere a sărăciei și realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, promovare a unei guvernări democratice, prevenire a crizelor și reabilitare și protecție a mediului și dezvoltare durabilă. Acesta evidențiază parteneriatele diverse și initiavele noastre recunoscute la nivel global privind transparența și responsabilitatea.