Află mai multe


Un plan nou pentru o eră nouă: Agenția ONU pentru Dezvoltare cartografiază vectorul dezvoltării în secolul 21

Agenția ONU pentru Dezvoltare, adică Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a lansat astăzi un plan nou și ambițios de dezvoltare pentru secolul XXI, la sediul Organizației Națiunilor Unite de…  


Studiu de analiză a cadrului legislativ privind organizaţiile necomerciale din Republica Moldova

Studiul a fost elaborat, la solicitarea Programului Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare, şi îşi propune drept scop de a contribui la perfecţionarea cadrului legal al Republicii Moldova şi la asigurarea…  


Studiu privind dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova

Studiul privind dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova oferă o imagine în mişcare a sectorului neguvernamental din ţară, de la înregistrarea primelor organizaţii obşteşti,…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD