Află mai multe


Un plan nou pentru o eră nouă: Agenția ONU pentru Dezvoltare cartografiază vectorul dezvoltării în secolul 21

Agenția ONU pentru Dezvoltare, adică Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a lansat astăzi un plan nou și ambițios de dezvoltare pentru secolul XXI, la sediul Organizației Națiunilor Unite de…  


Către Moldova 2030: Noua Strategie națională de dezvoltare trebuie să fie centrată pe oameni

Evaluarea intermediară a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020” (SND „Moldova 2020”), prezentată azi, constată un progres modest, doar jumătate din țintele corespunzătoare fiind atinse.  


Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare MOLDOVA 2020

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” – principalul document național de planificare…  


‘Glocalizarea’ Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

Cu aproape doi ani în urmă, 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv Republica Moldova, au adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă. Multe țări din lume deja se ghidează…  


Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte pentru o viață mai bună până în 2030

Republica Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte pentru o viață mai bună până în anul 2030. Respectivele ținte reprezintă rezultatul adaptării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, pe care Moldova s-a…  


Social Good Summit 2016 în Republica Moldova descoperă parteneriate pentru Agenda 2030

Pentru a populariza procesul de naționalizare a Obiectivelor Globale în Republica Moldova, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova a organizat Social Good Summit 2016, unde s-a…  


Naționalizarea indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare a…  


Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a…  


Ghid privind naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special autorităților administrației publice centrale, pentru integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD