CE FACEM NOI?

Creştere incluzivă

Valorificarea capitalului uman

Republica Moldova se confruntă cu unele dintre cele mai complicate provocări în calea dezvoltării din întreaga regiune a Europei și a Asiei Centrale, cu cel mai scăzut nivel de fertilitate, un ritm sporit de îmbătrânire a populației și cele mai ridicate rate nete ale emigrării, care rezultă în epuizarea capitalului social și creșterea exodului de creiere. Din această perspectivă, creșterea incluzivă  este una dintre principalele priorități pentru Republica Moldova. Disparitățile regionale trebuie depășite, prin crearea de oportunități economice, prin îmbunătățirea accesului la servicii de educație și de sănătate de calitate, prin furnizarea serviciilor publice mai accesibile și mai eficiente și prin asigurarea locurilor de muncă.

Servicii publice. Oportunități economice

Noi punem accent pe crearea locurilor de muncă durabile, favorabile incluziunii și mediului, dezvoltarea afacerilor, prestarea transparentă și responsabilă, eficientă și incluzivă a serviciilor și accesul egal și echitabil la oportunități economice. PNUD urmărește să consolideze politicile de reducere a barierelor pentru includerea femeilor pe piața muncii prin reducerea stereotipurilor sociale, asigurarea accesului la servicii la prețuri accesibile, inclusiv asistența, abordarea problemei muncii neremunerate de îngrijire și promovarea accesului femeilor la scheme de suport a antreprenoriatului.

500.000 de persoane

DIN TOATE REGIUNILE MOLDOVEI

 

au acces la locuri de muncă decente și la servicii sociale de calitate. PNUD contribuie la prestarea serviciilor mai aproape de cetățeni, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, inclusiv pentru migranți, grupuri vulnerabile și marginalizate, cum ar fi persoanele în etate și persoanele cu dizabilități.

Descoperă

Datorită investițiilor europene, locuitorii satului Copceac vor avea un sistem modern de epurare a…

Centrul de sănătate din satul Varnița a devenit mai încăpător. O nouă anexă cu saloane de…

44 de localități rurale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au semnat astăzi 8 Acorduri de…

Un complex sportiv performant a fost inaugurat azi în oraşul Telenești, graţie contribuţiilor…

Primul Centru de Informare Turistică (CIT) a fost lansat astăzi la Chișinău. Toți cei care vor să…

Locuitorii din zona de nord a țării au o piață agroalimentară modernă grație implicării băștinașilor…

Afacerea mea este rezultatul unei idei care, inițial, părea să nu aibă drept la viață. Am crezut…

A transformat apicultura din simplă ocupație de familie într-o afacere bazată pe inovații. Este…

Team building, un concept dezvoltat pe larg în Occident, până nu demult era aproape necunoscut în…

MICS — Competiția de Provocări Inovaționale în Moldova — susține ideile inovative, soluțiile…

Ecaterina Chiciuc are 60 de ani şi trăieşte în satul Slobozia Mare de când s-a măritat, la 20 de…

Valeriu Filimon, originar din Coșcalia, raionul Căușeni, a lucrat mult timp peste hotare. Deşi…

Acest ghid a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI)…

Catalogul Best Hotels of Moldova include informații despre hotelurile de trei, patru și cinci stele,…

Sumar al Ghidului pentru crearea și consolidarea Asociaţiilor de Băștinași din Republica Moldova…

Culegerea „Oportunităţi de investiţii la nivel local” este una din primele publicaţii care conţine…

Această publicație este elaborată în cadrul programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a…

Scopul profilurilor este de a informa publicul, în bază de evidențe/date, despre avantajele,…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD