CE FACEM NOI?

Guvernare efectivă

Caravanele tradiționale și dezbaterile publice inspiră romii să voteze

Activitatea noastră

Activitatea PNUD contribuie la o guvernare democratică și responsabilă, axându-se pe două dimensiuni critice: crearea cadrului instituțional și asigurarea faptului că vocile bărbaților și ale femeilor sunt auzite. Deoarece întreaga structură de guvernare se confruntă cu presiuni publice din cauza responsabilității limitate a acesteia, PNUD depune eforturi pentru a promova deschiderea Parlamentului față de necesitățile oamenilor, pentru a asigura procese electorale incluzive și transparente, pentru a contribui la punerea în aplicare a măsurilor eficiente de prevenire a corupției, pentru a reforma sistemul de justiție și sectorul de securitate, pentru a asigura o protecție mai bună și pentru a promova drepturile omului, precum și pentru a asigura o reprezentare mai mare și mai echitabilă a femeilor în domeniile în care ele tradițional sunt reprezentate insuficient.

Justiția și drepturile omului

PNUD a sprijinit Republica Moldova la elaborarea politicilor și strategiilor care vizează asigurarea respectării și protejării drepturilor omului și a unui sistem de justiție eficient și accesibil, cu accent pe egalitate de gen, nediscriminare, acces la justiție și la medicamente mai ieftine și mai eficiente, precum și pe prevenirea și combaterea violenței domestice. PNUD oferă asistență pentru implementarea reformei poliției în Republica Moldova, cu un accent special pe dezvoltarea poliției comunitare și pe modernizarea sistemului de resurse umane. Au fost întreprinși pași pentru reducerea incidenței încălcărilor drepturilor omului, în special a torturii. Se fac eforturi pentru a sprijini implementarea Planului Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru perioada anilor 2017-2021, precum și pentru monitorizarea sa efectivă. Guvernul beneficiază de sprijin suplimentar în ceea ce privește ratificarea Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a Protocolul Opțional la Pactul Națiunilor Unite privind Drepturile economice, sociale și culturale. Se acordă sprijin dedicat pentru grupurile vulnerabile și marginalizate, cum ar fi persoanele cu dizabilități, persoanele care trăiesc cu HIV și victimele violenței domestice, pentru a se implica în viața publică și a-și îmbunătăți accesul la servicii de calitate.

Dezvoltarea instituției Parlamentului 

Cu sprijinul PNUD, va fi consolidată în continuare transparența Parlamentului, prin sistemul e-Parlament, implicarea în inițiativa „Parlamentul Deschis”, implementarea Planului de Acțiuni Anticorupție și sprijin pentru Biroului Național al Organizației Mondiale a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC). PNUD va continua să sprijine dezvoltarea capacităților Parlamentului în ceea ce privește armonizarea legislației cu cea a UE, supravegherea comprehensivă a implementării politicilor publice, corelate la ODD-uri și Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2030, respectarea drepturilor omului și integrarea perspectivei de gen. Bărbații și femeile vor avea acum mai multe oportunități de a-și exprima opiniile și necesitățile și de a-i responsabiliza pe deputați prin Oficiile Teritoriale ale Parlamentului, audieri publice periodice și folosind oportunitățile de implicare care vor fi oferite de pagina web nouă a Parlamentului.

Procesele electorale

PNUD a cooperat cu Comisia Electorală Centrală și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, ceea ce a rezultat în alegeri mai profesioniste, mai incluzive și transparente, integrarea consistentă a aspectelor de gen și de drepturile omului în activitatea organelor electorale și în procesele electorale, precum și în sporirea încrederii alegătorilor. Registrul electronic al Alegătorilor a eliminat posibilitățile de vot multiplu și a asigurat transmiterea imediată a rezultatelor preliminare. PNUD acordă asistență continuă specifică în ceea ce privește: dezvoltarea următoarei etape a Registrului de Stat al Alegătorilor, care se va baza pe interoperabilitatea registrelor populației și a adreselor prin intermediul sistemului M-connect; implementarea Legii privind finanțarea partidelor politice, cu scopul de a combate lupta împotriva corupției politice, precum și sporirea în continuare a accesului la vot, inclusiv prin programe de educație electorală și desfășurarea campaniilor ample de educație civică adresate tinerilor care votează pentru prima dată, femeilor din grupuri dezavantajate, persoanelor cu dizabilități și minorităților.

Reforma administrației publice

În comun cu alte entități ale Organizației Națiunilor Unite, PNUD se axează pe accelerarea reformelor complexe în administrația publică și în procesul de descentralizare, trecând de la formularea politicilor și a legislației la îmbunătățirea sistemelor și a capacităților pentru prestarea de o manieră eficientă și accesibilă a serviciilor publice. PNUD sprijină o administrație publică mai puternică, mai deschisă și mai transparentă la toate nivelurile, capabilă să presteze servicii în mod eficient și să asigure șanse egale tuturor oamenilor, cu un accent deosebit pe femei și pe cei vulnerabili. Vor fi în continuare consolidate parteneriatele cu Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile sale, precum și cu Ministerul Apărării, pentru a implementa reformele sectoriale, având drep scop final asigurarea securității pentru femeile și bărbații din Republica Moldova.

Prevenirea corupției

PNUD a contribuit la consolidarea sistemului național de integritate și anticorupție și la elaborarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017 - 2020. Focusul din prezent al activității anticorupție vizează consolidarea capacităților și facilitarea implicării instituțiilor publice la central și local, al sectorului privat și al organizațiilor societății civile în implementarea progresivă a Strategiei prin aplicarea eficientă și monitorizarea instrumentelor și standardelor naționale de integritate. Vor fi depuse eforturi orchestrate vizând în special tinerii bărbați și femei în vederea formării unei culturi de zero toleranță față de corupție, prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la anticorupție și mijloacele de combatere a corupției, susținerea inițiativelor civice anticorupție și consolidarea sistemului de protecție a avertizorilor de integritate.

Descoperă

Organizaţiile neguvernamentale sunt invitate să monitorizeze mersul implementării planurilor de…

Astăzi, 28 mai 2019, Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova au prezentat analiza din…

Legea privind avertizorii de integritate trebuie pusă în aplicare, astfel ca să devină un instrument…

Astăzi, 26 mai 2019, au fost desemnați câștigătorii ediției a II-a a InnoVoter, laborator de creație…

Pe 24 mai 2019 a fost dat startul celei de-a doua ediții a InnoVoter, laborator de creație în…

Tabăra Cineaștilor, primul laborator al ideilor în domeniul electoral s-a încheiat. Timp de două…

Experții judiciari din Moldova „citesc” urmele de la locul faptei și contribuie la înfăptuirea…

Anul trecut pe vremea aceasta, Renata Puiu își pregătea pachetul de documente pentru a ieși în…

Egalitatea și nediscriminarea sunt drepturi inerente demnității umane. A demonstra că ai fost…

A trecut mai bine de jumătate de an de când Maria* s-a tratat de tuberculoză și de când a revenit la…

Merg la prășit cu pașaportul în buzunar. Prin această experiență trec, ani la rândul, locuitorii…

În timp ce mulți moldoveni pleacă peste hotare, în căutarea unui trai mai bun, sute de străini aleg…

Infograficele sunt realizate de Comisia Electorală Centrală, cu susținerea proiectului „Consolidarea…

Scopul prezentului studiu a fost de a măsura nivelul de asigurare a drepturilor omului în…

Acest ghid va contribui la îmbunătățirea metodelor de asigurare a informației accesibile și la…

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), de pe lângă Comisia Electorală Centrală…

Ion și Maria sunt două personaje ale seriei de broșuri „Democrația se învață!”, dedicate tinerilor,…

Scopul studiului este de a oferi o evaluare comprehensivă a eficienței și impactului implementării…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD