CE FACEM NOI?

Guvernare efectivă

20893710565_47d1174526_h
Caravanele tradiționale și dezbaterile publice inspiră romii să voteze

Activitatea noastră

PNUD lucrează în vederea instituirii unei guvernări democratice și responsabile, concentrându-se pe două dimensiuni critice: crearea cadrului instituțional și asigurarea faptului că vocile bărbaților și ale femeilor sunt auzite. Deoarece întreaga structură de guvernare se confruntă cu presiuni publice din cauza responsabilității limitate a acesteia, PNUD lucrează pentru a promova deschiderea Parlamentului față de necesitățile oamenilor, pentru a asigura procese electorale incluzive și transparente, pentru a pune în aplicare măsuri eficiente de prevenire a corupției, pentru a reforma justiția, pentru a asigura o protecție mai bună și a promova drepturile omului, precum și pentru a promova în continuare o reprezentare mai mare și mai echitabilă a femeilor în procesul de luare a deciziilor.

Justiția și drepturile omului

PNUD a sprijinit Republica Moldova în elaborarea politicilor și strategiilor care vizează asigurarea respectării și protejării drepturilor omului și a unui sistem de justiție eficient și accesibil, cu accent pe egalitatea de gen, nediscriminarea, tortura și relele tratamente, violența în familie, traficul de ființe umane, accesul la justiție și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Este oferită asistență pentru implementarea reformei poliției în Republica Moldova, cu un accent special pe dezvoltarea poliției comunitare. Au fost întreprinși pași pentru reducerea incidenței încălcărilor drepturilor omului, în special a torturii. Este oferită consultanță cu privire la elaborarea noului Plan Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru perioada anilor 2017-2021, precum și a mecanismului său de monitorizare și implementare. Guvernul beneficiază de sprijin suplimentar în ceea ce privește ratificarea Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a Protocolul Opțional la Pactul Națiunilor Unite privind Drepturile economice, sociale și culturale.

Dezvoltarea parlamentară 

Cu sprijinul PNUD, va fi consolidată în continuare transparența Parlamentului, prin sistemul e-Parlament, implicarea în inițiativa „Parlamentul Deschis”, implementarea Planului de Acțiuni Anticorupție și operaționalizarea Biroului Național al Organizației Mondiale a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC). PNUD va continua să sprijine dezvoltarea capacităților Parlamentului în ceea ce privește armonizarea legislației cu cea a UE, supravegherea comprehensivă a implementării politicilor publice, respectarea drepturilor omului și integrarea perspectivei de gen. Bărbații și femeile vor avea acum mai multe oportunități de a-și exprima opiniile și necesitățile și de a-i responsabiliza pe deputați prin Oficiile Teritoriale ale Parlamentului, audieri publice periodice și folosind oportunitățile de implicare care vor fi oferite de pagina web nouă a Parlamentului.

Procesele electorale

PNUD a cooperat cu Comisia Electorală Centrală și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral  în vederea asigurării unor alegeri mai profesioniste, mai incluzive și transparente, a integrării consecvente a egalității de gen și a drepturilor omului în activitatea organelor electorale și în procesele electorale, precum și pentru sporirea încrederii alegătorilor. Sistemul electronic de gestionare a alegerilor a eliminat posibilitățile de vot multiplu și a asigurat transmiterea imediată a rezultatelor preliminare. PNUD va acorda asistență suplimentară specifică în ceea ce privește: realizarea următoarei etape în  dezvoltarea Registrului de Stat al Alegătorilor, care se va baza pe interoperabilitatea registrelor populației și a adreselor prin intermediul sistemului M-connect; implementarea Legii privind finanțarea partidelor politice, făcând pași importanți în lupta împotriva corupției politice, precum și sporirea în continuare a accesului la vot și furnizarea informației electorale alegătorilor.

Reforma administrației publice

În comun cu alte entități ale Organizației Națiunilor Unite, PNUD se axează pe accelerarea reformelor complexe în administrația publică și în procesul de descentralizare, trecând de la formularea politicilor și a legislației la îmbunătățirea sistemelor și a capacităților pentru livrarea eficientă și accesibilă a serviciilor publice. PNUD sprijină o administrație publică mai puternică, mai deschisă și mai transparentă la toate nivelurile, capabilă să presteze servicii în mod eficient și să asigure șanse egale tuturor oamenilor, cu un accent deosebit pe femei și pe cei vulnerabili.

Descoperă

Astăzi, 22 martie 2018, Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului…

Partenerii de dezvoltare și sectorul privat din Moldova își unesc eforturile pentru a rezolva…

Timp de 3 luni, cetățenii vor avea ocazia să-și exprime părerea față de calitatea serviciilor…

Asigurarea controlului armelor în Europa de Sud-Est atinge un rezultat important, odată cu crearea…

Cu ocazia aniversării a 26-a a aderării Republicii Moldova la ONU, Casa Organizației Națiunilor…

Ambasada Statelor Unite, în colaborare cu PNUD Moldova, a oferit Poliției Republicii Moldova 56…

Și încărcătorul de telefon mobil poate fi piesă de decor, dacă a trecut prin atelierul lui Ivan…

În acest an, Ziua Internațională a Drepturilor Omului din 10 decembrie marchează cea de-a 70-a…

Deșteptătorul „o trezește” pe Elena de șase ori pe zi. Așa se întâmplă de patru ani, de când a aflat…

Din ianuarie 2016, toate petițiile recepționate la Parlament sunt gestionate prin intermediul unui…

Un nou punct de trecere a frontierei de stat, care va fi operat în comun, va fi construit, cu…

Valentina Cernenchi se apropie de vârsta de pensionare, dar este îngrijorată de mărimea pensiei pe…

Studiul a fost elaborat în baza studierii copiilor sentinţelor şi a deciziilor instanţelor ierarhic…

Ghidul „Prevenirea violenței împotriva femeilor în alegeri” își propune să ofere asistenţă celor…

Ediția a fost elaborată în cadrul proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri…

Programul Global Comun al Națiunilor Unite privind Serviciile Esențiale pentru Femeile și Fetele…

Această publicație conține o serie de infografice privind participarea femeilor și bărbaților în…

Scopul Studiului Evaluarea impactului (costurilor) corupției asupra bunei guvernări în Administrația…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD