CE FACEM NOI?

Guvernare efectivă

Caravanele tradiționale și dezbaterile publice inspiră romii să voteze

Activitatea noastră

Activitatea PNUD contribuie la o guvernare democratică și responsabilă, axându-se pe două dimensiuni critice: crearea cadrului instituțional și asigurarea faptului că vocile bărbaților și ale femeilor sunt auzite. Deoarece întreaga structură de guvernare se confruntă cu presiuni publice din cauza responsabilității limitate a acesteia, PNUD depune eforturi pentru a promova deschiderea Parlamentului față de necesitățile oamenilor, pentru a asigura procese electorale incluzive și transparente, pentru a contribui la punerea în aplicare a măsurilor eficiente de prevenire a corupției, pentru a reforma sistemul de justiție și sectorul de securitate, pentru a asigura o protecție mai bună și pentru a promova drepturile omului, precum și pentru a asigura o reprezentare mai mare și mai echitabilă a femeilor în domeniile în care ele tradițional sunt reprezentate insuficient.

Justiția și drepturile omului

PNUD a sprijinit Republica Moldova la elaborarea politicilor și strategiilor care vizează asigurarea respectării și protejării drepturilor omului și a unui sistem de justiție eficient și accesibil, cu accent pe egalitatea de gen, nediscriminarea, accesul la justiție și la medicamente mai ieftine și mai eficiente, precum și la prevenirea și combaterea violenței domestice. PNUD oferă asistență pentru implementarea reformei poliției în Republica Moldova, cu un accent special pe dezvoltarea poliției comunitare. Au fost întreprinși pași pentru reducerea incidenței încălcărilor drepturilor omului, în special a torturii. Este oferită consultanță cu privire la elaborarea noului Plan Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru perioada anilor 2017-2021, precum și a mecanismului său de monitorizare și implementare. Guvernul beneficiază de sprijin suplimentar în ceea ce privește ratificarea Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a Protocolul Opțional la Pactul Națiunilor Unite privind Drepturile economice, sociale și culturale.

Dezvoltarea parlamentară 

Cu sprijinul PNUD, va fi consolidată în continuare transparența Parlamentului, prin sistemul e-Parlament, implicarea în inițiativa „Parlamentul Deschis”, implementarea Planului de Acțiuni Anticorupție și operaționalizarea Biroului Național al Organizației Mondiale a Parlamentarilor împotriva Corupției (GOPAC). PNUD va continua să sprijine dezvoltarea capacităților Parlamentului în ceea ce privește armonizarea legislației cu cea a UE, supravegherea comprehensivă a implementării politicilor publice, respectarea drepturilor omului și integrarea perspectivei de gen. Bărbații și femeile vor avea acum mai multe oportunități de a-și exprima opiniile și necesitățile și de a-i responsabiliza pe deputați prin Oficiile Teritoriale ale Parlamentului, audieri publice periodice și folosind oportunitățile de implicare care vor fi oferite de pagina web nouă a Parlamentului.

Procesele electorale

PNUD a cooperat cu Comisia Electorală Centrală și cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral  în vederea asigurării unor alegeri mai profesioniste, mai incluzive și transparente, a integrării consecvente a egalității de gen și a drepturilor omului în activitatea organelor electorale și în procesele electorale, precum și pentru sporirea încrederii alegătorilor. Registrul electronic al Alegătorilor a eliminat posibilitățile de vot multiplu și a asigurat transmiterea imediată a rezultatelor preliminare. PNUD acordă asistență continuă specifică în ceea ce privește: dezvoltarea următoarei etape a Registrului de Stat al Alegătorilor, care se va baza pe interoperabilitatea registrelor populației și a adreselor prin intermediul sistemului M-connect; implementarea Legii privind finanțarea partidelor politice, cu scopul de a combate lupta împotriva corupției politice, precum și sporirea în continuare a accesului la vot, inclusiv prin programe de educație electorală.

Reforma administrației publice

În comun cu alte entități ale Organizației Națiunilor Unite, PNUD se axează pe accelerarea reformelor complexe în administrația publică și în procesul de descentralizare, trecând de la formularea politicilor și a legislației la îmbunătățirea sistemelor și a capacităților pentru livrarea eficientă și accesibilă a serviciilor publice. PNUD sprijină o administrație publică mai puternică, mai deschisă și mai transparentă la toate nivelurile, capabilă să presteze servicii în mod eficient și să asigure șanse egale tuturor oamenilor, cu un accent deosebit pe femei și pe cei vulnerabili.

Descoperă

7 din 10 locuitori ai Republicii Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate în mod…

Opt instituții publice din Republica Moldova au obținut distincții din partea PNUD, pentru…

În premieră, istoriile mai multor femei din UTA Găgăuzia care suferă de pe urma violenţei în familie…

În premieră pentru Republica Moldova, agresivitatea în campania electorală devine subiect de…

Asigurarea egalității de gen și creșterea rolului femeilor în structurile Ministerului Afacerilor…

Astăzi a început Forumul Național al Tinerilor în Domeniul Electoral, eveniment organizat la…

Egalitatea și nediscriminarea sunt drepturi inerente demnității umane. A demonstra că ai fost…

A trecut mai bine de jumătate de an de când Maria* s-a tratat de tuberculoză și de când a revenit la…

Merg la prășit cu pașaportul în buzunar. Prin această experiență trec, ani la rândul, locuitorii…

În timp ce mulți moldoveni pleacă peste hotare, în căutarea unui trai mai bun, sute de străini aleg…

… locul unde antena parabolică, imprimanta şi CD-urile uzate se transformă în dispozitive care…

Și încărcătorul de telefon mobil poate fi piesă de decor, dacă a trecut prin atelierul lui Ivan…

Acest ghid va contribui la îmbunătățirea metodelor de asigurare a informației accesibile și la…

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), de pe lângă Comisia Electorală Centrală…

Ion și Maria sunt două personaje ale seriei de broșuri „Democrația se învață!”, dedicate tinerilor,…

Scopul studiului este de a oferi o evaluare comprehensivă a eficienței și impactului implementării…

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri…

Studiul de bază are o importanță extraordinară și este un prim pas spre o funcție de control…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD