CE FACEM NOI?

Impact al dezvoltării

Exercițiu de cartografiere a unui serviciu public

Activitatea noastră

Abordarea noastră în domeniul inovațiilor se axează pe identificarea blocajelor, testarea rapidă a soluțiilor inovatoare prin prototipuri, amplificarea a ceea ce s-a dovedit a fi funcțional, fiind vocali, pentru a învăța din feedback-ul utilizatorilor, partenerilor și părților interesate. Credem că scanarea continuă a orizontului, căutarea a ceea ce este nou și testarea rapidă a ceea ce ar putea fi relevant pentru Republica Moldova este un aspect important al activității noastre de inovare. Pentru noi, tehnologia este un accelerator al inovațiilor, însă nu este singurul factor determinant al activității de inovare a PNUD. PNUD caută soluții care pun oamenii – „utilizatorii finali” ai serviciilor de dezvoltare – în centrul procesului și îi angajează în identificarea provocărilor și în co-crearea soluțiilor.

Cooperarea eficientă pentru dezvoltare

PNUD Moldova este bine poziționat pentru avansarea agendei naționale de dezvoltare și realizarea aspirațiilor oamenilor. Avantajele PNUD includ un mandat puternic normativ, cunoștințe globale adaptate la contextul național, utilizarea inovațiilor pentru rezultate durabile, precum și accesul la o bogată experiență și bune practici. Imparțialitatea, coerența consolidată la nivel de sistem, flexibilitatea și eficiența operațională, precum și accentul programatic puternic, contribuie la faptul ca PNUD în Republica Moldova își realizează misiunea sa. Activând pentru o cooperare eficientă pentru dezvoltare, PNUD utilizează mecanisme instituționalizate naționale de implicare, care facilitează dialogul cu părțile interesate cu privire la aspectele de dezvoltare, asigurând o abordare coordonată a provocărilor de dezvoltare.

Inovațiile pentru dezvoltare

PNUD Moldova utilizează inovațiile pentru a promova schimbarea în sectorul public prin activitatea a trei laboratoare: Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova, prin intermediul Cancelariei de Stat, are scopul de a îmbunătăți activitatea serviciilor publice, implicarea civică, promovarea politicilor bazate pe dovezi și de a aduce în prim plan inovațiile sociale în Moldova. Green City Lab, prin cooperarea cu primăria municipiului Chișinău, își propune să catalizeze investițiile în dezvoltarea urbană ecologică și să atragă finanțări alternative. Laboratorul de Inovații în Afaceri, un instrument de cunoaștere și colaborare, este gestionat de o echipă multidisciplinară de experți în afaceri, mentori și practicieni și încurajează sectorul privat să contribuie la realizarea și promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Totodată, Laboratorul explorează opțiuni de finanțare alternativă pentru dezvoltare. În același timp, PNUD examinează, în mod introspectiv, propria eficacitate operațională și promovează soluții inovative pentru provocările sale operaționale.

Cunoștințele

Cadrul Strategic PNUD de Management al cunoștințelor tinde să poziționeze PNUD drept un lider de gândire și un deţinător de cunoștințe în cadrul dezbaterilor privind dezvoltarea la nivel mondial. Modul în care dezvoltăm, captăm, facem schimb și utilizăm în mod eficient cunoștințele stă la baza realizării obiectivelor de dezvoltare. În acest scop, ne concentrăm pe patru aspecte de activitate:

  1. Identificarea, captarea, diseminarea și aplicarea lecțiilor învățate din proiectele și inițiativele din trecut;
  2. Consolidarea schimbului și rețelelor de cunoștințe prin rețele corporative de socializare și comunitățile tematice de practică;
  3. Încurajarea deschiderii și a angajamentului public prin intermediul blogging-ului, dialogurilor publice on-line, consultărilor și evenimentelor;
  4. Încorporarea managementului cunoștințelor în managementul talentelor, procesele de resurse umane, inclusiv instruirea.

Cooperarea Sud-Sud

Cooperarea Sud-Sud își demonstrează din ce în ce mai mult contribuția sa la rezultatele dezvoltării printr-o varietate de modalități flexibile de cooperare, inclusiv schimburi de cunoștințe, transferuri tehnologice, finanțare, sprijin reciproc și inițiative de vecinătate, precum și prin faptul că țările formează agende comune de dezvoltare și caută soluții colective. PNUD Moldova sprijină cooperarea Sud-Sud și triunghiulară în scopul maximizării impactului său asupra dezvoltării. În anul 2017 au fost implementate aproximativ 22 de astfel de inițiative, variind de la stabilirea unei viziuni ample privind metodele și practicile de lucru în management, aplicarea standardelor UE, marketing, utilizarea comunicării, publicarea și diseminarea informației prin intermediul site-urilor web, a rețelelor și oportunitățile de cooperare.

Descoperă

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare devine partenerul strategic al proiectului TwentyTu,…

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) rămâne unul din cei mai transparenți parteneri…

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) își unește forțele cu Sun Exchange – o piață ce…

Timp de 3 luni, cetățenii vor avea ocazia să-și exprime părerea față de calitatea serviciilor…

Aproximativ 200 de specialiști din sectorul public din 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală…

În perioada 23 octombrie - 27 octombrie 2017, PNUD Moldova și Atelier 99 invită studenți sau…

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) se alătură echipei Tekwill, un laborator în…

O țară fără ieșire la mare, destul de pitorească și producătoare de vinuri, Moldova mai are un atu…

Circa 30% din tinerii din Moldova fie sunt șomeri, fie nu sunt înmatriculați în nicio formă de…

Este oare aceasta rețeta de succes? Am cooperat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare…

Ideea de a încerca să venim de hac provocării consumului redus de fructe în Moldova a venit la o…

Procesul de guvernare s-a schimbat dramatic în ultimul deceniu. Apariția tehnologiilor noi,…

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a…

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU…

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea…

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special…

Obiectivul general al studiului constă în analiza situaţiei privind diferite forme ale inegalităţii…

Raportul a urmărit evaluarea disponibilității datelor și a capacităților de modernizare…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD