CE FACEM NOI?

Impact al dezvoltării

milab 2
Exercițiu de cartografiere a unui serviciu public

Activitatea noastră

Abordarea noastră în domeniul inovării se concentrează pe identificarea blocajelor, testarea rapidă a soluțiilor inovatoare prin prototipuri, amplificare, ceea ce s-a dovedit a fi funcțional, fiind vocali, pentru a învăța din feedback-ul utilizatorilor, partenerilor și părților interesate. Mai mult decât atât, credem că scanarea continuă a orizontului, căutarea a ceea ce este nou și testarea rapidă a ceea ce ar putea fi relevant pentru Republica Moldova este un aspect important al activității noastre de inovare. Pentru noi, tehnologia este un accelerator al inovării, însă nu este singurul factor determinant al activității de inovare a PNUD. În plus, PNUD caută soluții care pun oamenii – „utilizatorii finali” ai serviciilor de dezvoltare - în centrul procesului și îi angajează în identificarea provocărilor și în co-crearea soluțiilor.

Cooperarea eficientă pentru dezvoltare

PNUD Moldova este bine poziționat pentru avansarea agendei naționale de dezvoltare și realizarea aspirațiilor oamenilor. Avantajele PNUD includ un mandat puternic normativ, cunoștințe globale adaptate la contextul național, utilizarea inovațiilor pentru rezultate durabile, precum și accesul la o bogată experiență și bune practici. Imparțialitatea, coerența consolidată la nivel de sistem, flexibilitatea și eficiența operațională, precum și accentul programatic puternic, contribuie la faptul ca PNUD în Republica Moldova își realizează misiunea sa. Activând pentru o cooperare eficientă pentru dezvoltare, PNUD utilizează mecanisme instituționalizate naționale de implicare, care facilitează dialogul cu părțile interesate cu privire la aspectele de dezvoltare, asigurând o abordare coordonată a provocărilor de dezvoltare.

Inovațiile pentru dezvoltare

PNUD Moldova utilizează inovațiile pentru a promova schimbări în sectorul public prin Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab). Colaborând cu funcționarii publici responsabili de servicii specifice și permițându-le să își expună părerea despre rezultate, le oferim de fapt stimulente puternice pentru schimbări. MiLab reprezintă acum un model de guvernanță pentru îmbunătățirea prestării serviciilor publice, implicarea civică și integrarea inovației sociale în Republica Moldova. În plus, datele deschise, datele importante și elaborarea de politici bazate pe dovezi au devenit un pilon important al activității noastre. PNUD va lucra în continuare la instituționalizarea ulterioară a Laboratorului ca un element al sprijinului său pentru reforma serviciilor publice.

Cunoștințele

Cadrul Strategic PNUD de Management al cunoștințelor pentru anii 2014-2017 tinde să poziționeze PNUD drept un lider de gândire și un deţinător de cunoștințe în cadrul dezbaterilor privind dezvoltarea la nivel mondial. Modul în care dezvoltăm, captăm, facem schimb și utilizăm în mod eficient cunoștințele stă la baza realizării obiectivelor de dezvoltare. În acest scop, ne concentrăm pe patru aspecte de activitate:

  1. Identificarea, captarea, diseminarea și aplicarea lecțiilor învățate din proiectele și inițiativele din trecut;
  2. Consolidarea schimbului și rețelelor de cunoștințe prin rețele corporative de socializare și comunitățile tematice de practică;
  3. Încurajarea deschiderii și a angajamentului public prin intermediul blogging-ului, dialogurilor publice on-line, consultărilor și evenimentelor;
  4. Încorporarea managementului cunoștințelor în managementul talentelor, procesele de resurse umane, inclusiv instruirea.

Cooperarea Sud-Sud

Cooperarea Sud-Sud își demonstrează din ce în ce mai mult contribuția sa la rezultatele dezvoltării printr-o varietate de modalități flexibile de cooperare, inclusiv schimburi de cunoștințe, transferuri tehnologice, finanțare, sprijin reciproc și inițiative de vecinătate, precum și prin faptul că țările formează agende comune de dezvoltare și caută soluții colective. PNUD Moldova sprijină cooperarea Sud-Sud și triunghiulară în scopul maximizării impactului său asupra dezvoltării.  În anul 2016, au fost implementate aproximativ 50 de astfel de inițiative, variind de la stabilirea unei viziuni ample privind metodele și practicile de lucru în management, aplicarea standardelor UE, marketing, utilizarea comunicării, publicarea și diseminarea informației prin intermediul site-urilor web, a rețelelor și oportunitățile de cooperare.

Descoperă

Aproximativ 200 de specialiști din sectorul public din 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală…

În perioada 23 octombrie - 27 octombrie 2017, PNUD Moldova și Atelier 99 invită studenți sau…

A fost desemnată echipa câștigătoare care va elabora instrumentul de evaluare a serviciilor publice.…

În perioada 13-17 septembrie 2017, 25 de jurnaliști de investigație și activiști civici au…

Astăzi specialiștii IT s-au întrunit la un atelier de lucru pentru a concepe o aplicație care va…

Specialiștii IT sunt invitați să participe la un atelier de lucru pentru elaborarea unui instrument…

Este oare aceasta rețeta de succes? Am cooperat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare…

Ideea de a încerca să venim de hac provocării consumului redus de fructe în Moldova a venit la o…

Procesul de guvernare s-a schimbat dramatic în ultimul deceniu. Apariția tehnologiilor noi,…

Acum zece luni, în calitate de o gașcă de persoane inovative, am lansat o serie întreagă de noi…

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a…

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU…

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea…

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special…

Obiectivul general al studiului constă în analiza situaţiei privind diferite forme ale inegalităţii…

Raportul a urmărit evaluarea disponibilității datelor și a capacităților de modernizare…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD