CE FACEM NOI?

Impact al dezvoltării

Ocolirea abordărilor standard

Țările cu venituri medii, cum ar fi Republica Moldova, au înregistrat o creștere economică rapidă, totuși, multe dintre acestea se confruntă cu dificultăți de dezvoltare, inclusiv sărăcia persistentă, inegalitatea în creștere, vulnerabilitatea la șocurile macroeconomice și schimbările climatice. În baza schimbării rapide a contextului de dezvoltare internațională și apariției unor noi provocări, există o oportunitate de a re-evalua rolul cooperării pentru dezvoltare în contextul țărilor cu venituri medii. Deoarece aceste schimbări afectează toate țările de pe glob, devine din ce în ce mai important ca partenerii de dezvoltare să poată răspunde provocărilor complexe cu soluții agile și flexibile și să evite abordările standard.

Deschidere. Inovație. Politici bazate pe dovezi

PNUD oferă asistență partenerilor săi la realizarea dezvoltării durabile și centrate pe oameni. Abordarea sa integrată face legătura dintre politici și planificare și programare, promovând gestionarea bazată pe rezultate, stabilirea de garanții de calitate, monitorizarea și evaluarea impactului, precum și asigurarea învățării atât din succese, cât și din provocări. Fiind deschis, inovator și bazat pe dovezi, PNUD asigură durabilitatea dezvoltării, cooperarea eficientă Sud-Sud și triunghiulară, precum și o calitate mai bună a programării și a activităților.

Designul centrat pe utilizator

A FOST ADOPTAT

ca una dintre metodologiile oficiale în strategia națională de modernizare a serviciilor publice.

Descoperă

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare devine partenerul strategic al proiectului TwentyTu,…

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) rămâne unul din cei mai transparenți parteneri…

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) își unește forțele cu Sun Exchange – o piață ce…

Timp de 3 luni, cetățenii vor avea ocazia să-și exprime părerea față de calitatea serviciilor…

Aproximativ 200 de specialiști din sectorul public din 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală…

În perioada 23 octombrie - 27 octombrie 2017, PNUD Moldova și Atelier 99 invită studenți sau…

În ani de luptă pentru realizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, am înțeles că…

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă o viziune ambițioasă pentru o lume mai bună,…

Acum doi ani, noi – cei de la PNUD, am pornit într-o călătorie ca să revitalizăm sudul Moldovei,…

Când am ajuns pentru prima dată în Moldova, am fost surprins să aflu că un sfert din populație…

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) se alătură echipei Tekwill, un laborator în…

O țară fără ieșire la mare, destul de pitorească și producătoare de vinuri, Moldova mai are un atu…

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a…

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU…

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea…

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special…

Obiectivul general al studiului constă în analiza situaţiei privind diferite forme ale inegalităţii…

Raportul a urmărit evaluarea disponibilității datelor și a capacităților de modernizare…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD