CE FACEM NOI?

Impact al dezvoltării

Ocolirea abordărilor standard

Țările cu venituri medii, cum ar fi Republica Moldova, au înregistrat o creștere economică rapidă, totuși, multe dintre acestea se confruntă cu dificultăți de dezvoltare, inclusiv sărăcia persistentă, inegalitatea în creștere, vulnerabilitatea la șocurile macroeconomice și schimbările climatice. În baza schimbării rapide a contextului de dezvoltare internațională și apariției unor noi provocări, există o oportunitate de a re-evalua rolul cooperării pentru dezvoltare în contextul țărilor cu venituri medii. Deoarece aceste schimbări afectează toate țările de pe glob, devine din ce în ce mai important ca partenerii de dezvoltare să poată răspunde provocărilor complexe cu soluții agile și flexibile și să evite abordările standard.

Deschidere. Inovație. Politici bazate pe dovezi

PNUD oferă asistență partenerilor săi la realizarea dezvoltării durabile și centrate pe oameni. Abordarea sa integrată face legătura dintre politici și planificare și programare, promovând gestionarea bazată pe rezultate, stabilirea de garanții de calitate, monitorizarea și evaluarea impactului, precum și asigurarea învățării egale din succese și provocări. Fiind deschis, inovator, și bazat pe dovezi, PNUD asigură durabilitatea dezvoltării, cooperarea eficientă Sud-Sud și triunghiulară, precum și o calitate mai bună a programării și a activităților.

Designul centrat pe utilizator

A FOST ADOPTAT

ca una dintre metodologiile oficiale în strategia națională de modernizare a serviciilor publice.

Descoperă

Aproximativ 200 de specialiști din sectorul public din 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală…

În perioada 23 octombrie - 27 octombrie 2017, PNUD Moldova și Atelier 99 invită studenți sau…

A fost desemnată echipa câștigătoare care va elabora instrumentul de evaluare a serviciilor publice.…

În perioada 13-17 septembrie 2017, 25 de jurnaliști de investigație și activiști civici au…

Astăzi specialiștii IT s-au întrunit la un atelier de lucru pentru a concepe o aplicație care va…

Specialiștii IT sunt invitați să participe la un atelier de lucru pentru elaborarea unui instrument…

Cum sunt cheltuiți banii publici și cine sunt adevărații beneficiari ai contractelor atribuite de…

Cu aproape doi ani în urmă, 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv…

Recent, am colaborat cu echipa Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă și cu Echipa de…

Este oare aceasta rețeta de succes? Am cooperat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare…

Am văzut cum mulți oameni aparent sănătoși se sting într-o clipă ca o lumânare în vânt. Aceasta este…

După "jaful secolului" din Republica Moldova, când un miliard de dolari, sumă echivalentă cu 12% din…

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a…

În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU…

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea…

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special…

Obiectivul general al studiului constă în analiza situaţiei privind diferite forme ale inegalităţii…

Raportul a urmărit evaluarea disponibilității datelor și a capacităților de modernizare…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD