• 0.69

  Indicele Dezvoltării Umane (2014)

 • 21.78%

  Numărul de mandate deținute de femei in Parlament

 • 11.4%

  Rata sărăciei (2014)

 • 1138.5

  Venit pe cap de locuitor, USD (2013)

Introducere

historical site
ORHEIUL VECHI, UNUL DIN CELE MAI REMARCABILE SITURI ISTORICE ALE MOLDOVEI. FOTO: PNUD/VALERII CORCIMARI

Republica Moldova este un stat terestru în Europa de Est, fiind vecină cu România în vest și cu Ucraina în nord, est și sud. Este una din țările cele mai dens populate în Europa cu o populație de 4,1 milioane de oameni, inclusiv regiunea transnistreană. Țara este divizată în 32 raioane și 3 municipii.  

Republica Moldova și-a declarat independența în 1991.  O nouă Constituție a fost adoptată la 29 iulie 1994. La 2 martie 1992, Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite. Pe parcursul ultimilor ani, au fost înregistrate mai multe schimbări pozitive, în special în domeniul reducerii sărăciei și guvernării democratice. Reformele cheie în sectorul justiției și descentralizării au contribuit la accelerarea progreselor pe calea integrării europene. Cu toate acestea, este nevoie de progese continue pentru a asigura sustenabilitatea dezvoltării economice și implementarea reformelor principale.

Istorie


De la declararea independenței sale, Republica Moldova a parcurs o etapă complexă a tranziției spre democrație și economie de piață. Țara s-a confruntat cu instabilitate politică și dezintegrare teritorială, în urma căreia autoproclamata regiune transnistreană a reușit să constituie o independență de facto față de Moldova în 1992. Cu toate acestea, regiunea nu este recunoscută de comunitatea internațională. Statutul încă nerezolvat al regiunii transnistrene a generat probleme semnificative procesului de dezvoltare a Republicii Moldova și este perceput drept un obstacol major în asigurarea unui nivel mai înalt de bunăstare oamenilor pe ambele maulri ale rîului Nistru. 

Provocări


După douăzeci de ani de tranziție spre o economie de piață, Republica Moldova  continuă să fie cea mai săracă țară din Europa, deși nivelul sărăciei s-a redus pe parcursul ultimului deceniu. În pofida creșterii economice și reducerii sărăciei, există îngrijorări privind incluziunea și sustenabilitatea economică a acestora. Într-adevăr, creșterea economică este neechilibrată din punct de vedere geografic, orașele mari dezvoltîndu-se rapid în timp ce multe sate și orașe mici stagnează. 82% din oamenii săraci locuiesc în zonele rurale, aceștia confruntîndu-se cu probleme multiple precum accesul la apă potabilă, sanitație, educație și servicii de sănătate. Decalajaul urban-rural a devenit o provocare majoră pentru procesul de dezvoltare a țării.

Mai mult decît atît, modelul actual de dezvoltare economică nu poate asigura o creștere economică durabilă în viitor.  current model of economic development cannot secure stable economic growth in the future. Cu toate eforturile pentru schimbare, creșterea economică constă în mare parte din consumul privat alimentat de remitențele trimise de migranții moldoveni, care muncesc peste hotarele țării. Luînd în considerație perspectiva demografică pesimistă (migrările permanente și îmbătrînirea) și incertitudinea dezvoltării regionale, Moldova are nevoie de noi soluții pentru dezvoltarea economică, care îmbină expansiunea economică cu incluziunea socială.

Succese

femei rome
FEMEILE ROME DISCUTĂ INCLUZIUNEA ROMILOR LA LUAREA DECIZIILOR. FOTO: UN WOMEN

Moldova a înregistrat progrese în dialogul cu UE și a finalizat negocierile pe subiecte importante precum cooperarea vamală, crearea spațiului comun aerian, protecția indicatorilor geografici și aderarea la cel de-al 7lea Program-cadru de Cercetare și de Dezvoltare Tehnologică, care deschide noi oportunități pentru accesarea programelor tematice ale UE. Cu aceste acorduri semnate, Moldova este printre cele mai performante țări ale Parteneriatului Estic, aspirînd să semneze Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. La finele anului 2012, 23 din cele 24 de capitole ale Acordului de Asociere erau închise provizoriu.

Reforma de descentralizare a progresat semnificativ, iar Strategia de Decentralizare a fost adoptată de Parlament la 5 aprilie 2012. Strategia are drept scop să consolideze rolul autorităților publice locale în asigurarea unui nivel mai mare de transparență și eficiență a bugetelor publice și îmbunătățirea echitabilă a accesului la serviciile publice de bază, precum educația, sănătatea, apa și sanitația. În timp ce provocările majore ce țin de reforma teritorial-administrativă urmează a fi abordate, pe termen lung se prevede ca reforma de descentralizare să contribuie la depășirea decalajului rural-urban.

Progrese au fost înregistrate în domeniul drepturilor omului. În 2012, Guvernul a finalizat procesul de discuții și acceptare a recomandărilor Revizuirii Periodice Universale, acestea fiind incluse in Planul Național de Acțiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru  2011-2014. Adoptarea Legii cu privire la Șansele Egale în mai 2012 a permis crearea unui cadru instituțional pentru asigurarea non-discriminării.

 

Country flag
Country map
Date statistice
Capitala
Chișinău
Populație
3.5 mln (incl. regiunea transnistreană)
Suprafața
33,700 km2
Limba oficială
Moldovenească (română)
Rata sărăciei
11.4 % (2013)
Venit pe cap de locuitor
1138.5 USD, PPP (2013)
Indicele Dezvoltării Umane
0.693 (2014)

Sources: Raportul Dezvoltării Umane 2013;Raportul privind realizarea Cadrului de Parteneriat ONU 2012;Al doilea Raport privind realizarea ODM; IMF, World Economic Outlook Database;http://www.moldova.md/en/