CE FACEM NOI?

Schimbare a climei,

mediu și energie

13 ILO
Foto: ILO Moldova

Activitatea noastră

Activitățile PNUD în domeniul schimbărilor climatice, mediului și energiei variază de la sprijin în elaborarea politicilor până la implementarea reformelor juridice și instituționale care vizează îmbunătățirea capacităților și practicilor de guvernare în domeniul mediului la nivel central și local. Intervențiile la nivel comunitar implementate cu ajutorul PNUD îmbunătățesc traiul, sporesc accesul la surse regenerabile de energie accesibile și măsuri de eficiență energetică, precum și sporesc participarea echitabilă la gestionarea resurselor naturale.

Adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre

În paralel cu institutionalizarea cu suportul PNUD a mecanismelor de coordonare a adaptării la schimbările climatice, precum și planificarea bugetară aferentă schimbărilor climatice, s-au întreprins o serie de eforturi pentru consolidarea capacităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a activa în conformitate cu Standardele UE privind prognoza meteo și furnizarea serviciilor de calitate și hidrologice. În același timp, cu asistența PNUD, a fost elaborată Strategia Națională și Planul de Acțiuni privind Gestionarea Riscurilor  Dezastrelor. Acestea acoperă întregul ciclu al gestionării riscurilor dezastrelor, cu accent pe prevenire și pregătire. La nivel local, soluțiile IT pilot pentru prevenirea crizelor și avertizarea timpurie sporesc capacitatea instituțională a Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale de a deservi comunitățile locale.

Emisiile reduse și dezvoltarea urbană verde

PNUD a sprijinit Guvernul în elaborarea Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse, incluzând o listă prioritară de acțiuni de atenuare adecvate la nivel național. PNUD contribuie, de asemenea, la consolidarea și instituționalizarea unui sistem robust de inventariere a gazelor cu efect de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare aferente. În scopul susținerii de mai departe a securității energetice a Republicii Moldova, PNUD implementează a doua etapă a Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de UE, care promovează utilizarea biomasei provenite din deșeurile agricole, combinând astfel beneficiile sociale și de mediu ale sistemelor de încălzire îmbunătățite. Inițiativa respectivă se implementează în clădirile publice și locuințele populației, creând în același timp oportunități economice și venituri în zonele rurale.

Conservarea biodiversității

Se pune un accent tot mai mare pe evaluarea economică a bunurilor și serviciilor ecosistemului, încurajând în același timp participarea femeilor și a grupurilor sub-reprezentate în procesul de luare a deciziilor cu privire la utilizarea acestor resurse biologice. Punând în valoare natura, se dorește oferirea argumentelor economice necesare pentru factorii decizionali de a investi în zonele protejate de stat și conservarea biodiversității, investiții care în același timp pot genera venituri alternative la nivel comunitar. Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în practicile de utilizare a teritoriului și în planificarea teritorială și urbană reprezintă un alt obiectiv al intervențiilor PNUD menite să sprijine autorităților publice locale în valorificarea potențialului economic al biodiversității în dezvoltarea locală.

Gestionarea substanțelor chimice

PNUD și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Republica Moldova în îndeplinirea angajamentelor sale internaționale asumate prin Protocolul de la Montreal privind eliminarea treptată a substanțelor care diminuează stratul de ozon: până în 2015, acesta a atins cu succes obiectivul de reducere cu 10% a hidroclorofluorocarburilor (HCFC). PNUD contribuie la fortificarea capacităților instituționale și tehnice pentru realizarea următorului obiectiv de eliminare a HCFC de 35% până în 2020.

Descoperă

Opt sate din raionul Hânceşti şi-au conectat şcolile, grădiniţele, primăriile la sisteme de…

De şapte ani câştigătorii Competiţiei Moldova Eco Energetică sunt premiaţi pentru cele mai bune…

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lansează un curriculum despre climă care îi va…

Producătorii de biocombustibil din R. Moldova îşi deschid noi pieţe de desfacere datorită…

Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova (SHM) lansează o versiunea…

Expoziția de fotografii „Un alt unghi de vedere”, axându-se pe acțiunile climatice din țările din…

Această iarnă este diferită pentru locuitorii orăşelului Corneşti. Copiii lor nu mai îngheaţă de…

Energia regenerabilă este deocamdată singura oportunitate pentru Republica Moldova de a-și…

Fenomenele meteorologice recente din lume ilustrează ceea ce au prognozat oamenii de știință cu mult…

Iarna aduce căldură și confort termic pentru cei 140 de copii de la grădinița „Lăstărel” din orașul…

Cei 270 de copii de grădiniţa „Povestea” din oraşul Nisporeni trăiesc o poveste. Ei au doldora apă…

Întemeiată la începutul secolului XX de etnici ucraineni, ce au migrat din Ucraina de Vest și au…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

“Monografia prezintă informații despre habitatele speciilor rare de plante și de animale din…

Acesta descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și Biomasă în…

Acesta descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și Biomasă în…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD