CE FACEM NOI?

Schimbare a climei,

mediu și energie

Foto: ILO Moldova

Activitatea noastră

PNUD a fost extrem de activ în avansarea activităților în domeniul schimbărilor climatice, mediului și a energiei, variind de la sprijinul în elaborarea politicilor până la implementarea reformelor juridice și instituționale care vizează îmbunătățirea capacităților și practicilor de guvernare în domeniul mediului la nivel central și local. Intervențiile la nivel comunitar implementate cu ajutorul PNUD îmbunătățesc traiul, sporesc accesul la surse regenerabile de energie accesibile și măsuri de eficiență energetică, precum și sporesc participarea echitabilă la gestionarea resurselor naturale.

Adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre

PNUD a susținut continuu Guvernul Republicii Moldova, astfel încât procesul național de adaptare să înglobeze diverse eforturi de adaptare într-un proces național coerent și durabil. S-au întreprins o serie de eforturi pentru consolidarea capacităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a activa în conformitate cu Standardele UE privind prognoza meteo și furnizarea serviciilor de calitate și hidrologice. În același timp, cu asistența PNUD, a fost elaborată Strategia Națională și Planul de Acțiuni privind Gestionarea Riscurilor Dezastrelor. Acestea acoperă întregul ciclu al gestionării riscurilor dezastrelor, cu accent pe prevenire și pregătire. La nivel local, soluțiile IT pilot pentru prevenirea crizelor și avertizarea timpurie sporesc capacitatea instituțională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de a deservi comunitățile locale.

Emisiile reduse și dezvoltarea urbană verde

În 2016, PNUD a sprijinit Guvernul la elaborarea Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în 2030, incluzând o listă prioritară de acțiuni adecvate de atenuare la nivel național. Totodată, PNUD a sprijinit forturile țării la consolidarea și instituționalizarea unui sistem robust de inventariere a gazelor cu efect de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare aferente. În scopul susținerii de mai departe a securității energetice a Republicii Moldova, PNUD implementează a doua etapă a Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de UE, care promovează utilizarea biomasei provenite din deșeurile agricole, îmbinând astfel beneficiile sociale și de mediu ale sistemelor de încălzire îmbunătățite. Inițiativa respectivă se implementează în clădirile publice și locuințe, creând în același timp oportunități economice și venituri în zonele rurale.

Problema dezvoltării urbane verzi a fost recunoscută ca un pilon central al dezvoltării cu emisii reduse. PNUD va cataliza investițiile în dezvoltarea urbană verde prin proiectarea și înființarea a unui Green City Lab, care va încuraja inovațiile, planificarea participativă și parteneriatele între diferite entități din sectorul public și privat.

Conservarea biodiversității

Se pune un accent tot mai mare pe evaluarea economică a bunurilor și serviciilor ecosistemelor, încurajându-se în același timp participarea femeilor și a grupurilor sub-reprezentate în procesul de luare a deciziilor cu privire la utilizarea acestor resurse biologice. Punând în valoare natura, se dorește oferirea argumentelor economice necesare pentru factorii decizionali de a investi în zonele protejate de stat și conservarea biodiversității, investiții care în același timp pot genera venituri alternative la nivel comunitar. Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în practicile de utilizare a teritoriului și în planificarea teritorială și urbană reprezintă un alt obiectiv al intervențiilor PNUD menite să sprijine autorităților publice locale în valorificarea potențialului economic al biodiversității în dezvoltarea locală.

Gestionarea substanțelor chimice

PNUD și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Republica Moldova la îndeplinirea angajamentelor sale internaționale asumate prin Protocolul de la Montreal privind eliminarea treptată a substanțelor care diminuează stratul de ozon: până în 2015, acesta a atins cu succes obiectivul de reducere cu 10% a hidroclorofluorocarburilor (HCFC). PNUD contribuie la fortificarea capacităților instituționale și tehnice pentru realizarea următorului obiectiv de eliminare a HCFC de 35% până în 2020.

Descoperă

Programul educațional Climate Box, lansat anul trecut de PNUD, care își propune să educe copiii…

Arbori solari care generează energie electrică fotovoltaică vor fi instalați în 2019 în Chișinău.…

750 de km este distanța parcursă de cele 9 automobile electrice, plug-in și hibride participante la…

Prima expediție a automobilelor prietenoase mediului a demarat astăzi în Republica Moldova. 10…

199.000 de oameni au acces la energie accesibilă și curată produsă în Republica Moldova, ca rezultat…

Frigul din sălile de clasă şi de pe holuri va rămâne o amintire pentru elevii şi profesorii din…

La Vulcănești, după fiecare ploaie mai zdravănă, prin casele și grădinile oamenilor era prăpăd. Râul…

Energia soarelui și a biomasei aduce energie curată şi reduce facturile la încălzire și apa caldă la…

Zeci de tineri din Republica Moldova au elaborat în ultimii ani sisteme care oferă soluții ieftine…

Copiii și educatorii de la grădinița „Izvorașul” din satul Chetrosu, raionul Drochia, au spus adio…

… locul unde antena parabolică, imprimanta şi CD-urile uzate se transformă în dispozitive care…

Datorită sprijinului PNUD, în anul 2017, producția de fân în satul Copceac a fost de cca 13 tone/ha…

Raportul ilustrat al Proiectului Energie și Biomasă prezintă rezultatele obținute de proiect pe…

Ghidul „Gender și biodiversitate” a fost elaborat pentru fortificarea capacității de conservare a…

Balanța energetică reflectă resursele energetice produse, pe de o parte și consumul acestora pe de…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Ghidul turistic al raionului Ștefan Vodă este elaborat în cadrul proiectului "Integrarea…

Ghidul turistic al raionului Soroca a fost elaborat în cadrul proiectului "Integrarea priorităţilor…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD