CE FACEM NOI?

Schimbare a climei,

mediu și energie

13 ILO
Foto: ILO Moldova

Activitatea noastră

PNUD a fost extrem de activ în avansarea activităților în domeniul schimbărilor climatice, mediului și a energiei, variind de la sprijinul în elaborarea politicilor până la implementarea reformelor juridice și instituționale care vizează îmbunătățirea capacităților și practicilor de guvernare în domeniul mediului la nivel central și local. Intervențiile la nivel comunitar implementate cu ajutorul PNUD îmbunătățesc traiul, sporesc accesul la surse regenerabile de energie accesibile și măsuri de eficiență energetică, precum și sporesc participarea echitabilă la gestionarea resurselor naturale.

Adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre

PNUD a susținut continuu Guvernul Republicii Moldova, astfel încât procesul național de adaptare să înglobeze diverse eforturi de adaptare într-un proces național coerent și durabil. S-au întreprins o serie de eforturi pentru consolidarea capacităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a activa în conformitate cu Standardele UE privind prognoza meteo și furnizarea serviciilor de calitate și hidrologice. În același timp, cu asistența PNUD, a fost elaborată Strategia Națională și Planul de Acțiuni privind Gestionarea Riscurilor Dezastrelor. Acestea acoperă întregul ciclu al gestionării riscurilor dezastrelor, cu accent pe prevenire și pregătire. La nivel local, soluțiile IT pilot pentru prevenirea crizelor și avertizarea timpurie sporesc capacitatea instituțională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de a deservi comunitățile locale.

Emisiile reduse și dezvoltarea urbană verde

În 2016, PNUD a sprijinit Guvernul la elaborarea Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în 2030, incluzând o listă prioritară de acțiuni adecvate de atenuare la nivel național. Totodată, PNUD a sprijinit forturile țării la consolidarea și instituționalizarea unui sistem robust de inventariere a gazelor cu efect de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare aferente. În scopul susținerii de mai departe a securității energetice a Republicii Moldova, PNUD implementează a doua etapă a Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de UE, care promovează utilizarea biomasei provenite din deșeurile agricole, îmbinând astfel beneficiile sociale și de mediu ale sistemelor de încălzire îmbunătățite. Inițiativa respectivă se implementează în clădirile publice și locuințe, creând în același timp oportunități economice și venituri în zonele rurale.

Problema dezvoltării urbane verzi a fost recunoscută ca un pilon central al dezvoltării cu emisii reduse. PNUD va cataliza investițiile în dezvoltarea urbană verde prin proiectarea și înființarea a unui Green City Lab, care va încuraja inovațiile, planificarea participativă și parteneriatele între diferite entități din sectorul public și privat.

Conservarea biodiversității

Se pune un accent tot mai mare pe evaluarea economică a bunurilor și serviciilor ecosistemelor, încurajându-se în același timp participarea femeilor și a grupurilor sub-reprezentate în procesul de luare a deciziilor cu privire la utilizarea acestor resurse biologice. Punând în valoare natura, se dorește oferirea argumentelor economice necesare pentru factorii decizionali de a investi în zonele protejate de stat și conservarea biodiversității, investiții care în același timp pot genera venituri alternative la nivel comunitar. Integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în practicile de utilizare a teritoriului și în planificarea teritorială și urbană reprezintă un alt obiectiv al intervențiilor PNUD menite să sprijine autorităților publice locale în valorificarea potențialului economic al biodiversității în dezvoltarea locală.

Gestionarea substanțelor chimice

PNUD și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) sprijină Republica Moldova la îndeplinirea angajamentelor sale internaționale asumate prin Protocolul de la Montreal privind eliminarea treptată a substanțelor care diminuează stratul de ozon: până în 2015, acesta a atins cu succes obiectivul de reducere cu 10% a hidroclorofluorocarburilor (HCFC). PNUD contribuie la fortificarea capacităților instituționale și tehnice pentru realizarea următorului obiectiv de eliminare a HCFC de 35% până în 2020.

Descoperă

51 de tineri din Republica Moldova au ales să îşi petreacă vacanţa la … şcoală. În perioada 2-11…

Tehnologiile verzi și muzica de calitate au fost vedetele festivalului SUN Dă-I Fest, care s-a…

Un memorandum de colaborare în domeniul energiei din biomasă a fost semnat astăzi, la Chișinău,…

Ziua Mondială a Mediului a devenit un prilej așteptat în Republica Moldova. Programul cu odihnă în…

În premieră pentru Republica Moldova, raioanele Soroca și Ștefan Vodă dețin instrumente valoroase de…

Salvatorii și pompierii din satul Copanca, raionul Căușeni, vor putea interveni mai rapid și…

Zeci de tineri din Republica Moldova au elaborat în ultimii ani sisteme care oferă soluții ieftine…

Copiii și educatorii de la grădinița „Izvorașul” din satul Chetrosu, raionul Drochia, au spus adio…

… locul unde antena parabolică, imprimanta şi CD-urile uzate se transformă în dispozitive care…

Datorită sprijinului PNUD, în anul 2017, producția de fân în satul Copceac a fost de cca 13 tone/ha…

Această iarnă este diferită pentru locuitorii orăşelului Corneşti. Copiii lor nu mai îngheaţă de…

Energia regenerabilă este deocamdată singura oportunitate pentru Republica Moldova de a-și…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Ghidul turistic al raionului Ștefan Vodă este elaborat în cadrul proiectului "Integrarea…

Ghidul turistic al raionului Soroca a fost elaborat în cadrul proiectului "Integrarea priorităţilor…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Această ediție descrie cele mai relevante activități și rezultatele ale proiectului Energie și…

Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în Raionul Ştefan Vodă pentru integrarea…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD