Blog


‘Glocalizarea’ Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

de

Cu aproape doi ani în urmă, 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv Republica Moldova, au adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă. Multe țări din lume deja se ghidează de această Agendă ambițioasă și universală la implementarea acțiunilor de îmbunătățire a vieții oamenilor și la planificarea unui viitor durabil.

În cazul Republicii Moldova, adaptarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) la contextul național și transformarea Agendei 2030 într-o realitate a populației țării este o aventură pe măsură! Vestea cea bună este că agenda națională de politici s-a dovedit a fi aliniată la mai mult de 106 ținte ale ODD și că țara a selectat 226 de indicatori statistici pentru a evalua progresul care va fi realizat cu privire la aceste Obiective Globale.

“Glocalizarea” țintelor ODD  

Rezoluția ONU spune că țintele ODD sunt „ambițioase și globale, iar fiecare stat care își stabilește propriile ținte naționale trebuie să se ghideze de nivelul global al ambiției, luând însă în considerație circumstanțele naționale”.

Specificul ODD-urilor constă în faptul că acestea sunt complexe și cuprinzătoare. Deci, primul nostru pas este identificarea celor mai urgente ținte globale dintre cele 169 pentru contextul Republicii Moldova. Aceasta înseamnă „glocalizare” – localizarea setului global de obiective la contextul țării, reflectând în același timp efortul întregii lumi spre realizarea acelorași aspirații.

Deci, iată cum am „glocalizat”: ONU în Moldova a examinat 180 de documente strategice naționale ale Guvernului Republicii Moldova pentru a găsi conexiunile dintre realitatea locală din Moldova și țintele globale. Am găsit elemente de legătură evidentă cu aproape două treimi dintre țintele globale.  

Odată ce am adunat aceste informații, am discutat cu funcționarii publici, activiștii civici, cu comunitatea și oamenii de afaceri, precum și cu cercetători. Am vrut să știm ce gândesc ei despre țintele ODD. Dacă o țintă nu este imediat aplicabilă, am vrut să știm ce trebuie să ajustăm pentru ca ținta respectivă să fie mai relevantă și mai specifică pentru contextul moldovenesc. În cadrul consultărilor, am stabilit de comun acord instituțiile publice responsabile pentru implementarea și asumarea acțiunilor necesare pentru a putea realiza țintele.

Ulterior, am revenit încă o dată la documentele strategice naționale pentru a identifica toate divergențele și elementele-lipsă la nivel de politici care urmează a fi abordate. Am pregătit și propuneri de modificare a politicilor și de introducere a noilor concepte ale dezvoltării durabile, pentru a pune un accent mai pronunțat pe cele mai vulnerabile grupuri ale populației. Un exemplu în acest sens ar fi adăugarea unei ținte specifice privind gestionarea durabilă a resurselor naturale în agricultură pentru a cunoaște câte persoane ar cădea sub incidența sărăciei din cauza dezastrelor naturale, precum inundațiile, secetele sau alunecările de teren.  

Agenda 2030 este una complexă, iar Moldova se află în plină reformă a administrației publice centrale. Țara nu are destule resurse financiare pentru a acoperi imediat toate costurile necesare pentru o dezvoltare durabilă. Deci, luând în considerație aceasta, am stabilit prioritățile și am elaborat o listă de „acceleratori”, care ar produce un efect de domino și care ne-ar ajuta concomitent să realizăm și alte ținte asociate.

Crowdsourcing pentru măsurarea progresului aferent ODD în Moldova

În prezent, Guvernul Republicii Moldova este pregătit să raporteze doar cu privire la jumătate dintre indicatorii naționalizați, din cauza constrângerilor financiare, metodologice și de capacitate. Când am înțeles aceasta, am conștientizat că va fi nevoie să implicăm experți din foarte multe domenii pentru a elabora metodologii și pentru a colecta datele lipsă.  

Sub conducerea Cancelariei de Stat și cu implicarea directă a Biroului Național de Statistică, am lucrat timp de nouă luni pentru a ajusta țintele și indicatorii globali la situația din țară. Discuțiile cu diferite părți interesate (autoritățile publice, societatea civilă și sectorul privat) au fost decisive pentru succesul nostru comun. Contribuțiile și opiniile lor valoroase pentru adaptarea țintelor și indicatorilor globali la contextul național au reprezentat primul pas spre asumarea Agendei 2030 de oamenii din Republica Moldova.   

Nu a fost deloc ușor să realizăm toți acești pași, de aceea am elaborat un ghid care ne va ajuta să integrăm ODD-urile în activitatea Guvernului și a partenerilor la etapa următoare.

Consiliul pentru Dezvoltarea Durabilă, care a fost creat ca o platformă instituțională în procesul de naționalizarea a ODD, a susținut și împărtășit toate eforturile noastre comune.   

Procesul de naționalizare a ODD în Moldova a servit drept catalizator pentru o reformă mai vastă, care are scopul să simplifice cadrul de planificare a politicilor. Dat fiind succesul înregistrat, Guvernul a solicitat de la ONU susținere pentru evaluarea strategiei naționale curente și pentru elaborarea noii Strategii Moldova 2030.

Cu toate acestea...lucrul abia începe! Aveți sugestii pentru noi? Vă rugăm să ne contactați!  

Articol pentru blog Moldova Agenda 2030 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) Datele și statisticile pentru dezvoltare

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD