PNUD

Despre noi

PNUD și ONU

În Moldova, Reprezentantul Rezident PNUD este, de asemenea, Coordonatorul Rezident al ONU. Sistemul Coordonatorului Rezident cuprinde toate organizațiile din sistemul Națiunilor Unite care desfăşoară activități operaționale pentru dezvoltare. Coordonatorul Rezident al ONU este reprezentantul desemnat de Secretarul General al ONU în Republica Moldova și lider al echipei de țară al Națiunilor Unite şi are un rol central în coordonarea activităților operaționale ONU pentru dezvoltare.

Priorităţile Naţiunilor Unite în Republica Moldova sunt conturate în Cadrul de asistență pentru dezvoltare ONU-Moldova pentru 2018-2022. Elaborat în urma consultărilor extinse cu parteneri multipli din Guvern şi societatea civilă, Cadrul de asistență pentru dezvoltare sprijină priorităţile de dezvoltare ale Moldovei pe 4 domenii prioritare:

  1. Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen
  2. Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă
  3. Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător
  4. Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă

Entităţile ONU în Moldova

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD