PNUD

Despre noi

PNUD în Moldova

Cine suntem  

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și a excluziunii.

Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Ce facem  

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Programul său de Țară și de Cadrul de asistență pentru dezvoltare ONU-Moldova pentru 2018-2022, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2030, și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2018-2022 are trei domenii prioritare:

și trei domenii transversale:

Succesele noastre

Evaluarea Cadrului de Cooperare al Națiunilor Unite a confirmat faptul că în timpul ciclului de programare pentru anii 2013 – 2017 au fost înregistrate rezultate de impact. Au fost evidențiate avantajele comparative ale PNUD, inclusiv rolul său de intermediar onest, organizator, facilitator și partener credibil, imparțial și de încredere. A fost subliniată capacitatea PNUD de aducere a expertizei tehnice de top, oferirea consilierei pe politici relevante, specifice contextului precum și generarea soluțiilor inovatoare la provocările complexe.  Evaluările rezultatelor au confirmat că rezultatele transformative au fost realizate de PNUD în parteneriat cu alți actori de dezvoltare în domenii cum ar fi: consolidarea capacității instituțiilor publice din cele trei ramuri ale puterii; promovarea inovațiilor și aplicarea acestora în dezvoltarea și elaborarea politicilor și în elaborarea și livrarea serviciilor; promovarea coeziunii sociale și consolidarea încrederii dicolo de divizarea din cauza conflictului; crearea locurilor de muncă și asigurarea accesului la locuri de muncă decente și servicii sociale de calitate pentru mai mult de 500.000 de persoane din toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv Găgăuzia, Taraclia și regiunea transnistreană. Modul de operare al PNUD în regiunea transnistreană a fost evaluat și apreciat de partenerii externi.

Guvernul și-a asumat angajamentul de a implementa Agenda 2030 și de a alinia pe deplin noua Strategie Națională de Dezvoltare 2030 cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Necesitatea consolidării cadrului de planificare a politicilor și de bugetare, precum și consolidarea integrării și coordonării orizontale și verticale este recunoscută. Sprijinul PNUD în acest sens a fost solicitat de către Guvern.

Împreună cu UN Women și OHCHR, PNUD a implicat societatea civilă și deputații într-o campanie comprehensivă de advocacy, care a dus la adoptarea legii inovatoare privind egalitatea de gen în aprilie 2016, includerea cotei de gen de 40% în Cabinetul de Miniștri și pe listele de candidați ale partidelor politice. Fiindu-i demonstrată eficiența, implicarea societății civile în campania largă de advocacy va continua și pe viitor. Cu sprijinul PNUD, în regiunea transnistreană a fost deschis un prim adăpost pentru supraviețuitoarele violenței domestice, oferind servicii specializate femeilor din această regiune.

Au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește gestionarea mediului, rezistența la schimbările climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de carbon.  Au fost create cadre strategice de planificare cu sprijinul PNUD, inclusiv Strategia de dezvoltare cu Emisii Reduse – Republica Moldova fiind prima țară din lume care a adoptat-o.  Republica Moldova a semnat și ratificat Acordul de la Paris. Adaptarea la schimbările climatice a fost integrată în documentele de politici din sectoarele agriculturii, energiei și transporturilor, în timp ce procesul decizional informat cu privire la riscuri a fost introdus la nivel de raion. Intervențiile PNUD în domeniul energiei regenerabile au sporit ponderea acesteia în mixul energetic total de la 5% până la 14% și au consolidat securitatea energetică a țării, conectând 157.000 de persoane la agentul termic accesibil și creând 150 de noi locuri de muncă pentru operatorii și producătorii de biocombustibili. Primul Parc Național din țară a fost înființat la Orhei, mărind ponderea ariilor protejate cu 1%.

3,5 milioane

Populația, excluzând regiunea transnistreană (2017)

33.800 km2

Suprafața (2016)

0,699

Indicele Dezvoltării Umane (2016)

9,6%

Rata sărăciei absolute (2015)

14,4%

Ponderea persoanelor cu venituri sub 4,3 USD pe zi, la PPC (2015)

40,8%

Rata totală de ocupare (2016)

1.913

PIB pe cap de locuitor (în prețuri curente, USD, 2016)

20,79%

Numărul de mandate deținute de femei în Parlament (2017)

14,7%

% surselor regenerabile în consumul final de energie (2016)

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD