Depre PNUD

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează cu oamenii la toate nivelurile societății pentru a sprijini crearea unor țări rezistente la crize și pentru a ghida și susține o dezvoltare, care contribuie la îmbunătățirea vieții fiecărui om. Prezenți în 177 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, noi oferim o perspectivă globală și soluții locale pentru abilitarea oamenilor și pentru crearea unor țări rezistente.

Mai mult
Publicație recentă
Accesul la tratamentul HIV/SIDA, alte medicamente esenţiale şi proprietatea intelectuală

La solicitarea Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, PNUD, în colaborare cu OMS, au organizat Consultări Naționale privind accesul la tratamentul HIV şi alte medicamente esenţiale în contextul Acordului de Asociere recent încheiat cu UE și modificările preconizate în legislaţia naţională privind proprietatea intelectuală şi legile aferente.