Depre PNUD

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicării sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și a excluziunii. Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Mai mult
Publicație recentă
Auditul de gen în cadrul Parlamentului Republicii Moldova

Auditul de gen în Parlamentul Republicii Moldova şi-a propus să supună unei analize riguroase situaţia actuală din cadrul acestuia în ceea ce priveşte aspectele operaţionale şi cultura lui instituţională prin prisma egalităţii de gen; să identifice lacunele şi provocările esenţiale; să ofere recomandările de rigoare, astfel încât Parlamentul Republicii Moldova să devină un organism mai sensibil la aspectele de gen.